Giáo án Toán lớp 4 bài 29: Phép cộng

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 29: Phép cộng bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 27: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 4 bài 28: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 4 bài 30: Phép trừ

I. Mục tiêu:

Giúp HS:

  • Củng cố kĩ năng thực hiện tính cộng có nhớ và không nhớ với các số tự nhiên có bốn, năm, sáu chữ số.
  • Củng cố kĩ năng giải toán về tìm thành phần chưa biết của phép tính.

II. Đồ dùng dạy học:

Sơ đồ vẽ sẵn trên bảng phụ.

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định:

2. KTBC: Kiểm tra bảng con của Hs

3. Bài mới:

a.Giới thiệu bài:

-Trong giờ học toán hôm nay các em sẽ được củng cố về kĩ năng thực hiện phép cộng có nhớ và không nhớ trong phạm vi số tự nhiên đã học.

b.Dạy – học bài mới:

* Củng cố kĩ năng làm tính cộng

-GV viết lên bảng hai phép tính cộng 48352 + 21026 và 367859 + 541728, yêu cầu HS đặt tính rồi tính.

-GV yêu cầu HS cả lớp nhận xét bài làm của cả hai bạn trên bảng cả về cách đặt tính và kết quả tính.

-GV hỏi HS vừa lên bảng: Em hãy nêu lại cách đặt tính và thực hiện phép tính của mình?

-GV nhận xét sau đó yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Vậy khi thực hiện phép cộng các số tự nhiên ta đặt tính như thế nào? Thực hiện phép tính theo thứ tự nào?

c Hướng dẫn luyện tập

Bài 1

-GV yêu cầu HS tự đặt tính và thực hiện phép tính, sau đó chữa bài, GV yêu cầu HS nêu cách đặt tính và thực hiện tính của một số phép tính trong bài.

-Gv chia lớp làm 2 dãy, mỗi dãy thực hiện 1 câu ở cột a và 1 câu ở cột b.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 2 (Bỏ dòng 2 của cả câu a và b)

-GV yêu cầu HS tự làm bài 2a vào vở, sau đó gọi 1 HS đọc kết quả bài làm trước lớp.

-GV theo dõi, giúp đỡ những HS kém trong lớp.

Bài 3

-GV gọi 1 HS đọc đề bài.

-GV yêu cầu HS tự làm bài.

Tóm tắt

Cây lấy gỗ: 325 164 cây

Cây ăn quả: 60 830 cây

Tất cả: …… cây?

-GV nhận xét và cho điểm HS.

4. Củng cố- Dặn dò:

-GV tổng kết giờ học, dặn HS về nhà làm bài tập 2b,4 và chuẩn bị bài sau.

-HS nghe giới thiệu bài.

-2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào giấy nháp.

-HS kiểm tra bài bạn và nêu nhận xét.

-HS 1 nêu về phép tính: 48352 + 21026. (như SGK)

-Ta thực hiện đặt tính sao cho các hàng đơn vị thẳng cột với nhau. Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái.

-2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào bảng con. HS nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính 5247 + 2741 (cộng không nhớ) và phép tính 2968 + 6524 (cộng có nhớ)

4682 2968 5247 3917

-Hs đổi vở kiểm tra kết quả cho nhau

4685 57696

-HS đọc.

-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở.

Bài giải

Số cây huyện đó trồng được tất cả là:

325 164 + 60 830 = 385 994 (cây)

Đáp số: 385 994 cây

-HS cả lớp.

Đánh giá bài viết
4 4.716
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 4

Xem thêm