Giáo án Toán lớp 4 bài 158: Ôn tập về phân số

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 158: Ôn tập về phân số bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 156: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Giáo án Toán lớp 4 bài 157: Ôn tập về biểu đồ

Giáo án Toán lớp 4 bài 159: Ôn tập về các phép tính với phân số

I. Mục tiêu:

Thực hiện được so sánh, rút gọn, quy đồng mẫu số các phân số.

II. Đồ dùng dạy học:

Các hình vẽ trong bài tập 1 vẽ sẵn trên bảng phụ hoặc băng giấy.

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Ổn định:

2.KTBC:

-GV gọi 2 HS lên bảng, yêu cầu các em làm các bài tập 3 tiết 158.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

3.Bài mới:

a) Giới thiệu bài:

-Trong giờ học này chúng ta sẽ cùng ôn tập một số kiến thức đã học về phân số.

b) Hướng dẫn ôn tập

Bài 1

-Yêu cầu HS quan sát các hình minh hoạ và tìm hình đã được tô màu hình.

-Yêu cầu HS đọc phân số chỉ số phần đã tô màu trong các hình còn lại.

-GV nhận xét câu trả lời của HS.

Bài 3

-Yêu cầu HS đọc đề bài, sau đó hỏi: Muốn rút gọn phân số ta làm như thế nào?

-Yêu cầu HS làm bài.

-Gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng, sau đó nhận xét và cho điểm HS.

Bài 4

-Yêu cầu HS nêu cách quy đồng hai phân số, sau đó yêu cầu HS tự làm bài.

-GV chữa bài và cho điểm HS.

Bài 5

-Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

-Hướng dẫn:

+Trong các phân số đã cho, phân số nào lớn hơn 1, phân số nào bé hơn 1.

+Hãy so sánh hai phân số với nhau.

-Yêu cầu HS dựa vào những điều phân tích trên để sắp xếp các phân số đã cho theo thứ tự tăng dần.

-Yêu cầu HS trình bày bài giải vào VBT.

4.Củng cố:

-GV tổng kết giờ học.

5. Dặn dò:

-Dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau.

-2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài của bạn.

-HS lắng nghe.

-Hình 3 đã tô màuhình.

-Nêu:

­ Hình 1 đã tô màu hình.

­ Hình 2 đã tô màu hình.

­ Hình 4 đã tô màu hình.

-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT.

-HS theo dõi bài chữa của GV, sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

-1 HS phát biểu ý kiến trước lớp, các HS khác theo dõi, nhận xét.

-3 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT.

-HS theo dõi bài chữa của GV và tự kiểm tra bài của mình.

-Sắp xép các phân số theo thứ tự tăng dần.

-Trả lời:

+Phân số bé hơn 1 là

+Phân số lớn hơn 1 là

+Hai phân số cùng tử số nên phân số nào có mẫu số lớn hơn thì bé hơn.

+Hai phân số cùng mẫu số nên phân số có tử số bé hơn thì bé hơn, phân số có tử số lớn hơn thì lớn hơn.

-HS làm bài vào VBT.

Đánh giá bài viết
1 777
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 4

Xem thêm