Giáo án Toán lớp 4 bài 42: Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 42: Vẽ hai đường thẳng vuông góc bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 40: Hai đường thẳng vuông góc

Giáo án Toán lớp 4 bài 41: Hai đường thẳng song song

Giáo án Toán lớp 4 bài 43: Vẽ hai đường thẳng song song

I. Mục tiêu:

Giúp HS:

  • Biết sử dụng thước thẳng và ê ke để vẽ một đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước.
  • Biết vẽ đường cao của tam giác.

II. Đồ dùng dạy học:

Thước thẳng và ê ke (cho GV và HS).

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định:

2. KTBC:

-GV gọi HS lên bảng yêu cầu HS làm bài tập 3 tiết 42, đồng thời kiểm tra VBT về nhà của một số HS khác.

-GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

3. Bài mới:

a.Giới thiệu bài:

-Trong giờ học toán hôm nay các em sẽ cùng thực hành vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau.

b.Hướng dẫn vẽ đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng cho trước:

-GV thực hiện các bước vẽ như SGK đã giới thiệu, vừa thao tác vẽ vừa nêu cách vẽ cho HS cả lớp quan sát (vẽ theo từng trường hợp).

-Đặt một cạnh góc vuông của ê ke trùng với đường thẳng AB.

-Chuyển dịch ê ke trượt theo đường thẳng AB sao cho cạnh góc vuông thứ hai của ê ke gặp điểm E. Vạch một đường thẳng theo cạnh đó thì được đường thẳng CD đi qua E và vuông góc với đường thẳng AB.

Điểm E nằm trên đường thẳng AB.

-GV tổ chức cho HS thực hành vẽ.

+Yêu cầu HS vẽ đường thẳng AB bất kì.

+Lấy điểm E trên đường thẳng AB (hoặc nằm ngoài đường thẳng AB).

+Dùng ê ke để vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với AB.

-GV nhận xét và giúp đỡ các em còn chưa vẽ được hình.

c.Hướng dẫn vẽ đường cao của tam giác:

-GV vẽ lên bảng tam giác của ABC như phần bài học của SGK.

-GV yêu cầu HS đọc tên tam giác.

-GV yêu cầu HS vẽ đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với cạnh BC của hình tam giác ABC.

-GV nêu: Qua đỉnh A của hình tam giác ABC ta vẽ đường thẳng vuông góc với cạnh BC, cắt cạnh BC tại điểm H. Ta gọi đoạn thẳng AH là đường cao của hình tam giác ABC.

-GV nhắc lại: Đường cao của hình tam giác chính là đoạn thẳng đi qua một đỉnh và vuông góc với cạnh đối diện của đỉnh đó.

-GV yêu cầu HS vẽ đường cao hạ từ đỉnh B, đỉnh C của hình tam giác ABC.

-GV hỏi: Một hình tam giác có mấy đường cao?

d. Hướng dẫn thực hình:

Bài 1

-GV yêu cầu HS đọc đề bài, sau đó vẽ hình.

-GV yêu cầu HS nhận xét bài vẽ của các bạn, sau đó yêu cầu 3 HS vừa lên bảng lần lượt nêu cách thực hiện vẽ đường thẳng AB của mình.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 2

-Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

-Đường cao AH của hình tam giác ABC là đường thẳng đi qua đỉnh nào của hình tam giác ABC, vuông góc với cạnh nào của hình tam giác ABC?

-GV yêu cầu HS cả lớp vẽ hình.

-GV yêu cầu HS nhận xét hình vẽ của các bạn trên bảng, sau đó yêu cầu 3 HS vừa lên bảng lần lượt nêu rõ cách thực hiện vẽ đường cao AH của mình.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 3

-GV yêu cầu HS đọc đề bài và vẽ đường thẳng qua E, vuông góc với DC tại G.

Hãy nêu tên các hình chữ nhật có trong hình.

-GV hỏi thêm:

+Những cạnh nào vuông góc với EG?

+Các cạnh AB và DC như thế nào với nhau?

+Những cạnh nào vuông góc với AB?

+Các cạnh AD, EG, BC như thế nào với nhau?

4. Củng cố- Dặn dò:

-GV tổng kết giờ học.

-Dặn HS về nhà làm bài tập 3 và chuẩn bị bài sau.

-2 HS lên bảng làm lại bài 3, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn.

-Cạnh MN song song với cạnh QP.

-Cạnh DI song song với cạnh HG, cạnh DG song song với IH.

-HS nghe.

-Theo dõi thao tác của GV.

Điểm E nằm ngoài đường thẳng AB.

-1 HS lên bảng vẽ, HS cả lớp vẽ vào VBT.

-Tam giác ABC.

-1 HS lên bảng vẽ, HS cả lớp vẽ vào giấy nháp.

A

B C H H

-HS dùng ê ke để vẽ.

-Một hình tam giác có 3 đường cao.

-3 HS lên bảng vẽ hình, mỗi HS vẽ theo một trường hợp, HS cả lớp vẽ vào vở.

-HS nêu tương tự như phần hướng dẫn cách vẽ ở trên.

-Vẽ đường cao AH của hình tam giác ABC trong các trường hợp khác nhau.

-Qua đỉnh A của tam giác ABC và vuông góc với cạnh BC tại điểm H.

-3 HS lên bảng vẽ hình, mỗi HS vẽ đường cao AH trong một trường hợp, HS cả lớp dùng bút chì vẽ vào phiếu học tập.

-HS nêu các bước vẽ như ở phần hướng dẫn cách vẽ đường cao của tam giác trong SGK.

- Hs làm việc nhóm 4

-HS vẽ hình vào phiếu học tập.

-HS nêu: ABCD, AEGD, EBCG.

+AB và DC.

+Các cạnh AB và DC song song với nhau.

+Các cạnh AD, EG, BC.

+Song song với nhau.

-HS cả lớp.

Đánh giá bài viết
1 1.530
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 4

Xem thêm