Giáo án Toán lớp 4 bài 167: Ôn tập về hình học

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 167: Ôn tập về hình học bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 165: Ôn tập về đại lượng

Giáo án Toán lớp 4 bài 166: Ôn tập về hình học

Giáo án Toán lớp 4 bài 168: Ôn tập về tìm số trung bình cộng

I. Mục tiêu:

  • Nhận biết và vẽ được hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc.
  • Biết vận dụng công thức tính chu vi, diện tích các hình đã học để giải các bài tập có yêu cầu tổng hợp.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Ổn định:

2.KTBC:

-GV gọi 1 HS lên bảng, yêu cầu các em làm các bài 2, 4 của tiết 176.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

3.Bài mới:

a).Giới thiệu bài:

-Trong giờ học hôm nay chúng ta tiếp tục ôn tập một số kiến thức về hình học.

b).Hướng dẫn ôn tập

Bài 1

-Vẽ hình lên bảng, yêu cầu HS quan sát, sau đó đặt câu hỏi cho HS trả lời:

+Đoạn thẳng nào song song với đoạn thẳng AB ?

+Đoạn thẳng nào vuông góc với đoạn thẳng BC ?

-GV nhận xét câu trả lời của HS.

Bài 2

-Yêu cầu HS quan sát hình và đọc đề bài toán.

-Hương dẫn:

+Để biết được số đo chiều dài hình chữ nhật chúng ta phải biết được những gì?

+Làm thế nào để tính được diện tích hình chữ nhật?

-Yêu cầu HS thực hiện tính để tìm chiều dài hình chữ nhật.

-Vậy chọn đáp án nào?

Bài 4

-Gọi 1 HS đọc đề bài toán.

-Yêu cầu HS quan sát hình H và hỏi: Diện tích hình H là tổng diện tích của các hình nào?

-Vậy ta có thể tính hình H như thế nào?

-Yêu cầu HS nêu cách tính diện tích hình bình hành.

-Yêu cầu HS làm bài.

-Yêu cầu HS chữa bài trước lớp.

4.Củng cố:

-GV tổng kết giờ học.

5. Dặn dò:

-Dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau.

-1 HS lên bảng thực hiện yêu cầu, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài của bạn.

-HS lắng nghe.

-Qua sát hình và trả lời câu hỏi:

+Đoạn thẳng DE song song với đoạn thẳng AB.

+Đoạn thẳng CD vuông góc với đoạn thẳng BC.

-1 HS đọc đề toán trước lớp.

+Biết diện tích của hình chữ nhật, sau đó lấy diện tích chia cho chiều rộng để tìm chiều dài.

+Diện tích của hình chữ nhật bằng diện tích của hình vuông nên ta có thể tính diện tích của hình vuông, sau đó suy ra diện tích của hình chữ nhật.

-HS tính:

Diện tích của hình vuông hay hình chữ nhật là:

8 x 8 = 64 (cm2)

Chiều dài hình chữ nhật là:

64 : 4 = 16 (cm)

-Chọn đáp án c.

-HS đọc bài trước lớp.

-Diện tích hình H là tổng diện tích hình bình hành ABCD và hình chữ nhật BEGC.

-Nêu:

­ Tính diện tích hình bình hành ABCD.

­ Tính diện tích hình chữ nhật BEGC.

­ Tính tổng diện tích hình bình hành và diện tích hình chữ nhật.

-1 HS nêu trước lớp.

-HS làm bài vào VBT.

Bài giải

Diện tích hình bình hành ABCD là:

3 x 4 = 12 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật BEGC là:

3 x 4 = 12 (cm2)

Diện tích hình H là:

12 + 12 = 24 (cm2)

Đáp số: 24 cm2

-1 HS chữa bài miệng trước lớp, HS cả lớp theo dõi, nhận xét và kiểm tra bài mình.

Đánh giá bài viết
1 964
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 4

Xem thêm