Giáo án Toán lớp 4 bài 74: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 74: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 72: Chia cho số có hai chữ số

Giáo án Toán lớp 4 bài 73: Chia cho số có hai chữ số

Giáo án Toán lớp 4 bài 75: Chia cho số có hai chữ số

I. Mục tiêu:

Giúp HS củng cố về:

  • Rèn luyện kỹ năng thực hiện phép chia số có nhiều chữ số cho số có hai chữ số.
  • Áp dụng để tính giá trị của biểu thức số và giải các bài toán có lời văn.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định:

2. KTBC:

-GV gọi HS lên bảng yêu cầu HS làm bài tập 1b/82, kiểm tra vở bài tập về nhà của một số HS khác.

5781 : 47 = 123; 9146 : 72 = 127 (dư 2)

-GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

3.Bài mới:

a) Giới thiệu bài

-Giờ học toán hôm nay các em sẽ rèn luyện kỹ năng chia số có nhiều chữ số cho số có hai chữ số và giải các bài toán có liên quan

b ) Hướng dẫn luyện tập

Bài 1b

-Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

-GV cho HS tự làm bài.

9009 : 33 = 273; 9276 : 39 = 237 (dư 33)

-Cho HS vừa lên bảng nêu cách thực hiện tính của mình.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 2a

-Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

-Khi thực tính giá trị của các biểu thức có cả các dấu tính nhân, chia, cộng, trừ chúng ta làm theo thứ tự nào? Nếu chỉ có phép tính nhân chia thì thực hiện thế nào?

-GV yêu cầu HS làm bài vào VBT.

-GV cho HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 3

-Gọi HS đọc đề toán.

* Chú ý: Với HS có trình độ khá GV cho HS tự làm bài và chữa bài.Với HS có trình độ TB trở xuống nên hướng dẫn HS giải bài toán như sau:

+ Một chiếc xe đạp có mấy bánh?

+ Vậy để lắp được một chiếc xe đạp thì cần bao nhiêu chiếc nan hoa?

+ Muốn biết 5260 chiếc nan hoa lắp được nhiều nhất bao nhiêu xe đạp và thừa ra mấy nan hoa chúng ta phải thực hiện phép tính gì?

-GV cho HS trình bày lời giải bài toán.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

4. Củng cố, dặn dò:

-Dặn dò HS làm bài tập 1a, 2b/83 và chuẩn bị bài sau.

-Nhận xét tiết học.

-HS lên bảng làm bài (có đặt tính), HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn.

-HS nghe giới thiệu bài.

-Đặt tính rồi tính.

- 2 HS lên bàng làm bài, mỗi HS thực hiện 1 con tính, cả lớp làm bài vào bảng con.

- 2 HS nêu, cả lớp theo dõi và nhận xét bài làm của bạn.

- Yêu cầu tính giá trị của biểu thức.

- Ta thực hiện các phép tính nhân chia trước, thực hiện các phép tính cộng trừ sau.

Thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

- 2 HS lên bảng làm bài , mỗi HS thực hiện tính giá trị của một biểu thức, cả lớp làm bài vào vở.

a) 4237 x 18 – 34578

= 76266 - 34578

=41688

8064 : 64 x 37

=126x37 = 4 662

- 2 HS nhận xét, sau đó 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

-HS đọc đề bài toán.

+ Một chiếc xe đạp có 2 bánh.

+ Cần 36 x 2 = 72 (chiếc nan hoa).

+ Ta thực hiện tính chia 5 260 :72.

- 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở.

-HS cả lớp.

Đánh giá bài viết
2 584
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 4

Xem thêm