Giáo án Toán lớp 4 bài 114: Phép cộng phân số

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 114: Phép cộng phân số bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 112: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 4 bài 113: Phép cộng phân số

Giáo án Toán lớp 4 bài 115: Luyện tập

I. Mục tiêu:

Giúp HS rèn kĩ năng:

  • Hình thành phép cộng 2 phân số khác mẫu số
  • HS biết cộng hai phân số khác mẫu số.
  • HS tính khoa học, cẩn thận, chính xác.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

  • Mỗi HS chuẩn bị ba băng giấy hình chữ nhật kích thước 2cm x 12cm. Kéo.
  • GV chuẩn bị ba băng giấy màu kích thước 1dm x 6dm.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định:

- Nhắc nhở HS tư thế ngồi học và chuẩn bị sách vở để học bài.

2. Kiểm tra bài cũ

- GV gọi HS lên bảng, yêu cầu các em nêu cách cộng các phân số cùng mẫu số và làm các bài tập cô giáo tự ra của Tiết 113.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

3. Bài mới:

a) Giới thiệu bài:

- Chúng ta đã biết thực hiện phép cộng các phân số có cùng mẫu số, bài học hôm nay giúp các em biết cách cộng các phân số khác mẫu số.

- GV ghi tựa lên bảng.

b) Hoạt động với đồ dùng trực quan

- GV nêu vấn đề: Có một băng giấy màu, bạn Hà lấy băng giấy, bạn An lấy băng giấy. Hỏi cả hai bạn lấy bao nhiêu phần của băng giấy màu?

* Muốn biết hai bạn đã lấy bao nhiêu phần của băng giấy màu chúng ta cùng hoạt động với băng giấy.

- GV hướng dẫn HS hoạt động với băng giấy, đồng thời cũng làm mẫu với các băng giấy màu đã chuẩn bị:

+ Ba băng giấy đã chuẩn bị như thế nào so với nhau?

+ Hãy gấp đôi băng giấy theo chiều dài, sau đó dùng thước chia mỗi phần đó thành 3 phần bằng nhau.

+ GV yêu cầu HS làm tương tự với hai băng giấy còn lại.

+Hãy cắt băng giấy thứ nhất.

+Hãy cắt băng giấy thứ hai.

+Hãy đặt băng giấy và băng giấy lên băng giấy thứ ba.

* Hai bạn đã lấy đi mấy phần bằng nhau?

* Vậy hai bạn đã lấy đi mấy phần băng giấy?

c) Hướng dẫn thực hiện phép cộng các phân số khác mẫu số

- GV nêu lại vấn đề của bài trong phần trên, sau đó hỏi: Muốn biết cả hai bạn lấy đi bao nhiêu phần của băng giấy màu chúng ta làm phép tính gì?

* Em có nhận xét gì về mẫu số của hai phân số này?

* Vậy muốn thực hiện được phép cộng hai phân số này chúng ta cần làm gì trước?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- Hãy so sánh kết quả của cách này với cách chúng ta dùng băng giấy để cộng.

* Qua bài toán trên bạn nào có thể cho biết muốn cộng hai phân số khác mẫu số chúng ta làm như thế nào?

c)Luyện tập

Bài 1

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- GV chữa bài trước lớp, sau đó yêu cầu HS đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

Bài 2

- GV trình bày bài mẫu trên bảng, sau đó yêu cầu HS làm bài.

- GV chữa bài và cho điểm 2 HS đã làm bài trên bảng.

Bài 3 (Trên chuẩn)

- GV gọi 1 HS đọc đề bài.

* Muốn biết sau 2 giờ ô tô chạy được bao nhiêu phần của quãng đường chúng ta làm như thế nào?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

4. Củng cố:

Các em vừa học toán bài gì?

- Nêu cách cộng 2 phân số khác mẫu số?

5. Dặn dò:

-Dặn dò HS ghi nhớ cách thực hiện phép cộng các phân số khác mẫu số, làm các bài tập ở lớp chưa hoàn thành và chuẩn bị bài sau: luyện tập.

- HS lắng nghe và thực hiện.

- 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu.

- HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài của bạn.

- HS lắng nghe.

- Nhắc lại tựa bài.

- HS đọc lại vấn đề GV nêu.

+ Giống nhau.

+ HS thực hiện và nêu:Băng giấy được chia thành 6 phần bằng nhau.

+ HS thực hiện.

+ HS thực hiện.

+HS thực hiện.

-Cả hai bạn đã lấy đi 5 phần bằng nhau.

-Hai bạn đã lấy đi băng giấy.

- Chúng ta làm phép tính cộng:

- Mẫu số của hai phân số này khác nhau.

-Chúng ta cần quy đồng mẫu số hai phân số này sau đó mới thực hiện tính cộng.

-1 HS lên bảng thực hiện quy đồng và cộng hai phân số trên, các HS khác làm vào giấy nháp.

Ø Quy đồng mẫu số hai phân số:

Ø Cộng hai phân số:

+ = + = .

- Hai cách đều cho kết quả là băng giấy.

- Muốn cộng hai phân số khác mẫu số chúng ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng hai phân số đó.

- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở.. Chẳng hạn:

+ = + = .

-2 HS lên bảng làm bài

- HS cả lớp làm bài vào vở..

-1 HS đọc trước lớp.

-Chúng ta thực hiện phép tính cộng phần đường đã đi của giờ thứ nhất với giờ thứ hai.

Bài giải

Sau hai giờ ô tô đi được là:

- HS nêu.

- Cả lớp lắng nghe ghi nhớ về nhà thực hiện..

Đánh giá bài viết
1 2.265
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 4

Xem thêm