Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Toán lớp 4 bài 144: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 144: Luyện tập chung bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 142: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 4 bài 143: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 4 bài 145: Luyện tập chung

I. Mục tiêu:

Giúp HS rèn luyện kĩ năng giải bài toán “Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó” và “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó”.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Ổn định:

2.KTBC:

-GV gọi 1 HS lên bảng, yêu cầu các em làm các BT hướng dẫn luyện tập thêm của tiết 144.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

3.Bài mới:

a) Giới thiệu bài:

-Trong giờ học này chúng ta cùng luyện tập về bài toán “Tìm hai số khi biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của hai số đó”.

b) Hướng dẫn luyện tập

Bài 2

-Yêu cầu HS đọc đề bài toán.

-Yêu cầu HS nêu tỉ số của hai số.

-GV nhận xét, sau đó yêu cầu HS làm bài.

-GV chữa bài của HS trên bảng lớp, sau đó nhận xét và cho điểm HS.

Bài 4

-Yêu cầu HS đọc đề bài toán.

-Bài toán thuộc dạng toán gì?

-Yêu cầu HS nêu các bước giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

-GV nhận xét và yêu cầu HS làm bài.

Ta có sơ đồ:

-Gọi 1 HS đọc bài làm trước lớp và chữa bài.

4.Củng cố:

-GV tổng kết giờ học.

5. Dặn dò:

-Dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau.

-1 HS lên bảng thực hiện yêu cầu, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài của bạn.

-HS lắng nghe.

-1 HS đọc đề bài trước lớp, HS cả lớp đọc đề bài trong SGK.

-Vì giảm số thứ nhất đi 10 lần thì được số thứ hai nên số thứ nhất gấp 10 lần số thứ hai hay số thứ hai bằng số thứ nhất.

-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT.

Bài giải

Vì giảm số thứ nhất đi 10 lần thì được số thứ hai nên số thứ nhất gấp 10 lần số thứ hai.

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

10 – 1 = 9 (phần)

Số thứ hai là:

738 : 9 = 82

Số thứ nhất là:

82 + 738 = 820

Đáp số: Số thứ nhất: 820; Số thứ hai: 82

-1 HS đọc trước lớp, HS cả lớp đọc trong SGK.

-Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

-1 HS nêu trước lớp, cả lớp theo dõi để nhận xét và bổ sung ý kiến.

-HS vẽ sơ đồ minh hoạ bài toán và làm bài.

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

5 + 3 = 8 (phần)

Đoạn đường từ nhà An đến hiệu sách dài là:

840 : 8 x 3 = 315 (m)

Đoạn đường từ hiệu sách đến trường dài là:

840 – 315 = 525 (m)

Đáp số: Đoạn đường đầu: 315m

Đoạn đường sau: 525m

-HS cả lớp theo dõi bài chữa của bạn và tự kiểm tra bài mình.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 4

    Xem thêm