Giáo án Toán lớp 4 bài 157: Ôn tập về biểu đồ

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 157: Ôn tập về biểu đồ bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 155: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Giáo án Toán lớp 4 bài 156: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Giáo án Toán lớp 4 bài 158: Ôn tập về phân số

I. Mục tiêu:

Biết nhận xét một số thông tin trên biểu đồ cột.

II. Đồ dùng dạy học:

Các biểu đồ trang 164, 165, 166 SGK.

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Ổn định:

2.KTBC:

-GV gọi 2 HS lên bảng, yêu cầu các em làm các BT hướng dẫn luyện tập thêm của tiết 157.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

3.Bài mới:

a).Giới thiệu bài:

-Trong giờ học này các em sẽ cùng ôn tập về đọc, phân tích và xử lí các số liệu của biểu đồ tranh và biểu đồ hình cột.

b).Hướng dẫn ôn tập

Bài 2

-Treo hình và tiến hành tương tự như bài tập 1.

Bài 3

-GV treo biểu đồ, yêu cầu HS đọc biểu đồ, đọc kĩ câu hỏi và làm bài vào VBT.

-GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

4.Củng cố:

-GV tổng kết giờ học.

5. Dặn dò:

-Dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau.

-2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài của bạn.

-HS lắng nghe.

-HS trả lời miệng câu a, làm câu b vào VBT.

a). Diện tích thành phố Hà Nội là 921 km2

Diện tích thành phố Đà Nẵng là 1255 km2

Diện tích thành phố Hồ Chí Minh là
2095 km2

b). Diện tích Đà Nẵng lớn hơn diện tích Hà Nội số ki-lô-mét là:

1255 – 921 = 334 (km2)

Diện tích Đà Nẵng bé hơn diện tích thành phố Hồ Chí Minh số ki-lô-mét là:

2095 – 1255 = 840 (km2)

-2 HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm 1 phần, HS cả lớp làm bài vào VBT.

a). Trong tháng 12, cửa hàng bán được số mét vải hoa là:

50 x 42 = 2100 (m)

b). Trong tháng 12 cửa hàng bán được số cuộn vải là:

42 + 50 + 37 = 129 (cuộn)

Trong tháng 12 cửa hàng bán được số mét vải là:

50 x 129 = 6450 (m)

Đánh giá bài viết
1 459
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 4

    Xem thêm