Giáo án Toán lớp 4 bài 169: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 169: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 167: Ôn tập về hình học

Giáo án Toán lớp 4 bài 168: Ôn tập về tìm số trung bình cộng

Giáo án Toán lớp 4 bài 170: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

I. Mục tiêu:

Giải được bài toán về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Ổn định:

2.KTBC:

-GV gọi 1 HS lên bảng, yêu cầu các em làm các BT hướng dẫn luyện tập thêm của tiết 169.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

3.Bài mới:

a) Giới thiệu bài:

-Trong giờ học hôm nay chúng ta ôn tập về bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

b) Hướng dẫn ôn tập

Bài 1

-GV treo bảng phụ có sẵn nội dung bài tập 1, sau đó hỏi: Bài cho biết những gì và yêu cầu chúng ta làm gì ?

-Yêu cầu HS nêu cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

-Yêu cầu HS tìm số và điền vào ô trống trên bảng.

-GV chữa bài và cho điểm HS.

Bài 2

-Goi 1 HS đọc đề bài.

-Bài toán thuộc dạng toán gì? Vì sao em biết?

-Yêu cầu HS làm bài.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 3

-Gọi HS đọc đề bài.

-Nửa chu vi của hình chữ nhật là gì?

-Hướng dẫn:

Từ chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật ta có thể tính được nửa chu vi của nó. Sau đó dựa vào bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó để tìm chiều rộng và chiều dài của thửa ruộng. Sau đó ta tính được diện tích của thửa ruộng.

-GV chữa bài trước lớp.

Ta có sơ đồ: ? m

Đội II:

47 m 265 m

Đội I:

? m

4.Củng cố:

-GV tổng kết giờ học.

5. Dặn dò:

-Dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau.

-1 HS lên bảng thực hiện yêu cầu, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài của bạn.

-HS lắng nghe.

-Bài toán cho biết tổng, hiệu của hai số và yêu cầu ta tìm hai số.

-1 HS nêu trước lớp, cả lớp theo dõi và nhận xét:

­ Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2

­ Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2

-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT.

-1 HS đọc đề bài toán trước lớp, cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK.

-Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, Vì bài toán cho biết tổng số cây hai đội trồng được, cho biết số cây đội I trồng được nhiều hơn đội II (hiệu hai số) và yêu cầu tìm số cây của mỗi đội

-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT.

Bài giải

Đội thứ II trồng được số cây là:

(1375 – 285) : 2 = 545 (cây)

Đội thứ I trồng được số cây là:

545 + 285 = 830 (cây)

Đáp số: Đội I: 830 cây; Đôi II: 545 cây

-1 HS đọc đề bài toán.

-Nửa chu vi của hình chữ nhật là tổng của chiều rộng và chiều dài hình chữ nhật.

-HS lắng nghe, và tự làm bài.

-Theo dõi bài chữa của GV, tự kiểm tra bài của mình. Bài giải đúng:

Bài giải

Nửa chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật là:

530 : 2 = 265 (m)

Chiều rộng của thửa ruộng là:

(265 – 47) : 2 = 109 (m)

Chiều dài của thửa ruộng là:

109 + 47 = 156 (m)

Diện tích của thửa ruộng là:

109 x 156 = 17004 (m2)

Đáp số: 17004 m2

Đánh giá bài viết
1 784
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 4

    Xem thêm