Giáo án Toán lớp 4 bài 88: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 88: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 86: Dấu hiệu chia hết cho 9

Giáo án Toán lớp 4 bài 87: Dấu hiệu chia hết cho 3

Giáo án Toán lớp 4 bài 89: Luyện tập chung

I. Mục tiêu:

Giúp HS củng cố về dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.

II. Đồ dùng dạy học:

SGK, Bảng phụ

III. Các bước lên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Ổn định

2. Kiểm tra bài cũ

-Yêu cầu 1 số HS nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.

-Gọi HS lên viết 3 số mỗi số có 3 chữ số chia hết cho 3

-GV nhận xét –ghi điểm.

3. Bài Mới

a. Giới thiệu bài: Hôm nay cô hướng dẫn các em luyện tập lại các bài toán có dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 9; 3. bài “Luyện tập”.

b.Thực hành

Bài 1:-Gọi HS đọc đề bài

-Yêu cầu HS nêu cách làm, sau đó cho HS tự làm bài vào vở nháp.

-GV cùng cả lớp nhận xét và rút ra kết quả đúng

Bài 2

-Gọi HS đọc đề bài.

-Cho 3 hs lên làm, HS khác làm vở.

a) 94 chia hết cho 9;

b) 25 chia hết cho 3;

c) 76 chia hết cho 3 và chia hết cho 2.

Bài 3.

-GV cho hS tự làm bài rồi cho HS kiểm tra chéo lẫn nhau.

4. Củng cố –dặn dò

-HS nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 3; 9.

-Dặn HS về nhà làm bài 4/98 và xem trước bài “Luyện tập chung”.

- Nhận xét tiết học.

-Hát

- 4 HS nêu-HS khác nhận xét

-3 HS lên viết, HS khác nhận xét.

-Một em đọc đề

-3HS làm bảng lớp,HS khác làm vào vở.

-Cả lớp nhận xét-sửa bài.

+ Các số chia hết cho 3 là: 4563; 2229; 66816.

+ Các số chia hết cho 9 là: 4563; 66816.

+ Số 2229 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

-1HS đọc đề.

-HS tự làm bài, 3HS làm bảng lớp.

-HS nhận xét-sửa sai.

-HS làm bài vào vở.

a.Đ b.S c.S d.Đ

-Lần lượt 4 hs nhắc lại

-HS thực hiện yêu cầu.

Đánh giá bài viết
2 220
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 4

    Xem thêm