Giáo án Toán lớp 4 bài 84: Dấu hiệu chia hết cho 5

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 84: Dấu hiệu chia hết cho 5 bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 82: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 4 bài 83: Dấu hiệu chia hết cho 2

Giáo án Toán lớp 4 bài 85: Luyện tập

I. Mục tiêu:

  • Giúp HS biết dấu hiệu chia hết cho 5 và không chia hết cho 5.
  • Nhận biết số có tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.
  • Vận dụng dấu hiệu chia hết cho 5 và không chia hết cho 5 để giải các bài tập liên quan.

II. Đồ dùng dạy học:

Bảng phụ -SGK

III. Các bước lên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định

2. KTBC

+Các số như thế nào thì chia hết cho 2?

+Em nhận biết các số chia hết cho 2 qua dấu hiệu nào?

Các số như thế nào thì không chia hết cho 2?

3. Bài mới

-Gv giới thiệu bài

a.-GV hướng đẫn HS tìm dấu hiệu chia hết cho 5

-GVhướng dẫn tương tự bài dấu hiệu chia hết cho 2

-Gv cho Hs nêu ví dụ về các số chia hết cho 5, các số không chia hết cho 5 viết thành 2 cột. Sau đó cho Hs chú ý đến các số chia hết cho 5, rút ra nhận xét.

-Các số có tận cùng là chữ số 0 hoặc chữ số 5 thì chia hết cho 5.

-Gv tiếp tục cho Hs chú ý đến cột ghi phép tính không chia hết cho 5 từ đó nêu được những số không chia hết cho 5 là các số tận cùng không không phải là 0; 5.

-Gv chốt lại: Muốn biết một số có chia hết cho 5 hay không chỉ cần xét chữ số tận cùng bên phải nếu là 0 hoặc 5 thì số đó chia hết cho 5.

-Gv: Các số không có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì không chia hết cho 5.

b. Thực hành

Bài 1: Cho Hs nêu miệng

-Gv nhận xét tuyên dương.

Bài 2:

Cho Hs làm bài vào vở, sau đó cho hs ngồi gần nhau kiểm tra kết quả cho nhau.

-Gv nhận xét ghi điểm

Bài 4:

-Cho Hs nêu đề bài và thảo luận nhóm 4

tìm và ghi tên phiếu giấy khổ to, nhóm nào xong trước dán bảng.

4. Củng cố – Dặn dò:

-Về nhà ôn bài và học bài chuẩn bị kiểm tra học kì I.

-Hs hát

-Hs trả lời và sửa bài 4b/95

b) 8347; 8349; 835; 8353; 8355; 8357.

-Hs nhận xét

-Hs lắng nghe, nhắc lại

- HS thảo luận nhóm đôi tìm và nêu kết quả.

-Hs nhắc lại

- Hs nhắc lại: “Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5”.

-HSthực hành

-Hs đọc và giải thích theo nhóm đôi

a. Các số chia hết cho 5 là: 35; 660; 3000; 945.

b. Các số không chia hết cho 5 là: 8; 57; 4674; 5553.

- 1 Hs nêu yêu cầu bài.

- 1 Hs làm bài trên bảng

a. 150 < 155 < 160

b. 3575 < 3580 < 3585

c. 335; 340; 345; 350; 355; 360.

-Hs trình bày và nhận xét bổ sung

a. Số vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 2 là: 660; 3000.

b. Số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là: 35; 945.

-Hs lắng nghe.

Đánh giá bài viết
1 1.288
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 4

    Xem thêm