Giáo án Toán lớp 4 bài 53: Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 53: Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 51: Nhân với 10, 100. 1000... Chia cho 10, 100, 1000...

Giáo án Toán lớp 4 bài 52: Tính chất kết hợp của phép nhân

Giáo án Toán lớp 4 bài 54: Đề - xi - mét vuông

I. Mục tiêu:

Giúp HS củng cố về:

  • Biết cách thực hiện phép nhân với các số có tận cùng là chữ số 0.
  • Áp dụng phép nhân với số tận cùng là chữ số 0 để giải các bài toán tính nhanh, tính nhẩm.

II. Đồ dùng dạy học :

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Ổn định:

2.KTBC:

-GV gọi 2 HS lên bảng yêu cầu HS làm bài tập 1b của tiết 52, đồng thời kiểm tra VBT về nhà của một số HS khác.

- 1 em nêu ghi nhớ “Tính chất kết hợp của phép nhân”.

-GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

3.Bài mới :

a.Giới thiệu bài:

-Trong giờ học này các em học cách thực hiện phép nhân với số tận cùng là chữ số 0.

b.Hướng dẫn nhân với số tận cùng là chữ số 0 :

* Phép nhân 1324 x 20

-GV viết lên bảng phép tính 1324 x 20.

-GV hỏi: 20 có chữ số tận cùng là mấy?

-20 bằng 2 nhân mấy?

-Vậy ta có thể viết:

1324 x 20 = 1324 x (2 x 10)

-Hãy tính giá trị của 1324 x (2 x 10)

-Vậy 1324 x 20 bằng bao nhiêu?

-GV hỏi: 2648 là tích của các số nào?

-Nhận xét gì về số 2648 và 26480?

-Số 20 có mấy chữ số 0 ở tận cùng?

-Vậy khi thực hiện nhân 1324 x 20 chúng ta chỉ thực hiện 1324 x 2 rồi viết thêm một chữ số 0 vào bên phải tích 1324 x 2.

-GV: Hãy đặt tính và thực hiện tính 1324 x 20.

-GV yêu cầu HS nêu cách thực hiện phép nhân của mình.

-GV yêu cầu HS thực hiện tính:

123 x 30

4578 x 40

-GV nhận xét.

* Phép nhân 230 x 70

-GV viết lên bảng phép nhân 230 x 70.

-GV yêu cầu: Hãy tách số 230 thành tích của một số nhân với 10.

-GV yêu cầu HS tách tiếp số 70 thành tích của một số nhân với 10.

-Vậy ta có:

230 x 70 = (23 x 10) x (7 x 10)

-GV: Hãy áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân để tính giá trị của biểu thức (23 x 10) x (7 x 10).

-GV: 161 là tích của các số nào?

-Nhận xét gì về số 161 và 16100?

-Số 230 có mấy chữ số 0 tận cùng?

-Số 70 có mấy chữ số 0 tận cùng?

-Vậy cả hai thừa số của phép nhân 230 x 70 có tất cả mấy chữ số 0 ở tận cùng?

-Vậy khi thực hiện nhân 230 x 70 chúng ta chỉ việc thực hiện 23 x 7 rồi viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải tích 23 x 7.

-GV: Hãy đặt tính và thực hiện tính 230 x 70.

-GV yêu cầu HS nêu cách thực hiện phép nhân của mình.

-GV yêu cầu HS thực hiện tính:

1280 x 30

4590 x 40

c.Luyện tập, thực hành:

Bài 1a,b

-GV yêu cầu HS tự làm bài, sau đó nêu cách tính.

Bài 2a,b

-GV khuyến khích HS tính nhẩm, không đặt tính.

Bài 3

-GV gọi HS đọc đề bài.

-Bài toán hỏi gì?

-Muốn biết có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo và ngô, chúng ta phải tính được gì?

-GV yêu cầu HS làm bài.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

4.Củng cố- Dặn dò:

-GV tổng kết giờ học.

-Dặn HS về nhà làm bài tập 1c, 2c, 4 và chuẩn bị bài sau.

-2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu của GV, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn.

- 1 em lên nêu và thực hiện 1 phép tính đơn giản do Gv ghi.

-HS đọc phép tính.

-Là 0.

-20 = 2 x 10 = 10 x 2.

-1 HS lên bảng tính, HS cả lớp thực hiện vào giấy nháp:

1324 x (2 x 10) = (1324 x 2) x 10 = 2648 x 10

= 26480

-1324 x 20 = 26 480.

-2648 là tích của 1324 x 2.

-26480 chính là 2648 thêm một chữ số 0 vào bên phải.

-Có một chữ số 0 ở tận cùng.

-HS nghe giảng.

-1 HS lên bảng thực hiện, HS cả lớp làm vào giấy nháp.

-HS nêu: Nhân 1324 với 2, được 2648. Viết thêm một chữ số 0 vào bên phải 2648 được 26480.

- 2 HS lên bảng đặt tính và tính, sau đó nêu cách tính như với 1324 x 20.

123 x 30 = 3690

4578 x 40 = 183120

-HS đọc phép nhân.

-HS nêu: 230 = 23 x 10.

-HS nêu: 70 = 7 x 10.

-1 HS lên bảng tính, HS cả lớp làm vào giấy nháp:

(23 x 10) x (7 x 10)

= (23 x 7)x (10 x 10)

= 161 x 100 = 16100

-161 là tích của 23 x 7

-16100 chính là 161 thêm hai chữ số 0 vào bên phải.

-Có một chữ số 0 ở tận cùng.

-Có một chữ số 0 ở tận cùng.

-Có hai chữ số 0 ở tận cùng.

-HS nghe giảng.

-1 HS lên bảng thực hiện, HS cả lớp làm vào giấy nháp.

-HS nêu: Nhân 23 với 7, được 161. Viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải 161 được 16100.

-3 HS lên bảng đặt tính và tính, sau đó nêu cách tính như với 230 x 70.

1280 x 30 = 38 400

4590 x 40 = 183 600

- 2 HS lên bảng làm bài và nêu cách tính, HS dưới lớp làm bài vào bảng con.

a) 1326 x 300 = 397 800

b) 3450 x 20 = 69 000

-HS đọc.

-Tổng số ki-lô-gam gạo và ngô.

-Tính được số ki-lô-gam ngô, số ki-lô-gam gạo mà xe ô tô đó chở.

-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở.

Giải

30 bao gạo nặng là: 50 x 30 = 1500 (kg)

40 bao ngô nặng là: 60 x 40 =2400 (kg)

Ô tô đó chở tất cả là: 1500 + 2400 = 3900 (kg)

Đáp số: 3900 kg

-HS.

Đánh giá bài viết
1 2.118
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 4

Xem thêm