Giáo án Toán lớp 4 bài 60: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 60: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 58: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 4 bài 59: Nhân với số có hai chữ số

Giáo án Toán lớp 4 bài 61: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

I. Mục tiêu:

Giúp HS củng cố về:

  • Thực hiện phép nhân với số có hai chữ số.
  • Áp dụng nhân với số có hai chữ số để giải các bài toán có liên quan .

II. Đồ dùng dạy học:

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Ổn định:

2.KTBC:

-Gọi 2 HS lên bảng cho làm các bài tập 1c,d của tiết 59, kiểm tra vở bài tập về nhà của một số HS khác.

-Chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

3.Bài mới:

a) Giới thiệu bài

-Nêu yêu cầu của tiết học rồi ghi tên lên bảng.

b) Hướng dẫn luyện tập

Bài 1a,b

-Yêu cầu HS tự đặt tính rồi tính.

-GV chữa bài và yêu cầu HS nêu rõ cách tính của mình.

-Nhận xét, cho điểm HS.

Bài 2

-Kẻ bảng số như bài tập lên bảng, yêu cầu HS nêu nội dung của từng dòng trong bảng.

-Làm thế nào để tìm được số điền vào ô trống trong bảng?

-Điền số nào vào ô trống thứ nhất?

-Yêu cầu HS điền tiếp vào các phần ô trống còn lại.

Bài 3

-Gọi 1 HS đọc đề bài.

-Yêu cầu HS tự làm bài.

Bài giải

Số lần tim người đó đập trong 1 giờ là:

75 x 60 = 4500 (lần)

Số lần tim người đó đập trong 24 giờ là

4500 x 24 = 108 000 (lần)

Đáp số: 108 000 lần

-GV nhận xét, cho điểm HS.

4.Củng cố, dặn dò:

-Củng cố giờ học

-Dặn dò HS về nhà làm bài tập 1c,4/69,70 và chuẩn bị bài sau.

- 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét.

-HS nghe.

- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm vào bảng con.

-HS nêu cách tính.

-Hs làm vào PBT

-Dòng trên cho biết giá trị của m, dòng dưới là giá trị của biểu thức: m x 78

-Thay giá trị của m vào biểu thức để tính giá trị của biểu thức này, được bao nhiêu viết vào ô trống tương ứng.

-Với m = 3 thì a x 78 = 3 x 78 = 234, vậy điền vào ô trống thứ nhất số 234.

-HS làm bài sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

-HS đọc.

-2 HS lên bảng, HS cả lớp làm vào vở.

Bài giải

24 giờ có số phút là:

60 x 24 = 1440 (phút)

Số lần tim người đó đập trong 24 giờ là:

75 x 1440 = 108 000 (lần)

Đáp số: 108 000 lần

-HS cả lớp.

Đánh giá bài viết
1 614
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 4

Xem thêm