Giáo án Toán lớp 4 bài 26: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 26: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 24: Biểu đồ

Giáo án Toán lớp 4 bài 25: Biểu đồ

Giáo án Toán lớp 4 bài 27: Luyện tập chung

I. Mục tiêu:

Giúp HS:

  • Củng cố kĩ năng đọc biểu đồ tranh vẽ và biểu đồ hình cột.
  • Rèn kĩ năng vẽ biểu đồ hình cột.

II. Đồ dùng dạy học:

Các biểu đồ trong bài học.

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định:

2. KTBC:

-GV gọi HS lên bảng yêu cầu HS làm bài tập của tiết 25, đồng thời kiểm tra VBT về nhà của một số HS khác.

-GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

3. Bài mới:

a.Giới thiệu bài:

-Trong giờ học toán hôm nay các em sẽ được củng cố kĩ năng đọc các dạng biểu đồ đã học.

b.Hướng dẫn luyện tập:

Bài 1:

-GV yêu cầu HS đọc đề bài, sau đó hỏi: Đây là biểu đồ biểu diễn gì?

-GV yêu cầu HS đọc kĩ biểu đồ và tự làm bài, sau đó chữa bài trước lớp.

-Tuần 1 cửa hàng bán được 2m vải hoa và 1m vải trắng, đúng hay sai? Vì sao?

-Tuần 3 cửa hàng bán được 400m vải, đúng hay sai? Vì sao?

-Tuần 3 cửa hàng bán được nhiều vải nhất, đúng hay sai? Vì sao?

-Số mét vải hoa tuần 2 cửa hàng bán nhiều hơn tuần 1 là bao nhiêu mét?

-Vậy điền đúng hay sai vào ý thứ tư?

-Nêu ý kiến của em về ý thứ năm?

Bài 3

-GV yêu cầu HS nêu tên biểu đồ.

-Biểu đồ còn chưa biểu diễn số cá của các tháng nào?

-Nêu số cá bắt được của tháng 2 và tháng 3.

-GV: Chúng ta sẽ vẽ cột biểu diễn số cá của tháng 2 và tháng 3.

-GV yêu cầu HS lên bảng chỉ vị trí sẽ vẽ cột biểu diễn số cá bắt được tháng 2.

-GV nêu lại vị trí đúng: Cột biểu diễn số cá bắt được tháng 2 nằm trên vị trí của chữ tháng 2, cách cột tháng 1 đúng 2 ô.

-GV hỏi: Nêu bề rộng của cột.

-Nêu chiều cao của cột.

-GV gọi 1 HS vẽ cột biểu diễn số cá tháng 2, sau đó yêu cầu HS cả lớp nhận xét.

-GV nhận xét, khẳng định lại cách vẽ đúng, sau đó yêu cầu HS tự vẽ cột tháng 3.

-GV chữa bài.

4. Củng cố- Dặn dò:

-GV tổng kết giờ học, dặn HS về nhà làm bài 2 và chuẩn bị bài sau.

-HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn.

-HS nghe giới thiệu.

-Biểu đồ biểu diễn số vải hoa và vải trắng đã bán trong tháng 9.

-HS dùng bút chì làm vào SGK.

-Sai. Vì tuần 1 bán 200m vải hoa và 100m vải trắng.

-Đúng vì: 100m x 4 = 400m

-Đúng, vì: Tuần 1 bán được 300m, tuần 2 bán 300m, tuần 3 bán 400m, tuần 4 bán 200m. So sánh ta có: 400m > 300m > 200m.

-Tuần 2 bán được 100m x 3 = 300m vải hoa. Tuần 1 bán được 100m x 2 = 200m vải hoa, vậy tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 1 là
300m – 200m = 100m vải hoa.

-Điền đúng.

-Sai, vì tuần 4 bán được 100m vải hoa, vậy tuần 4 bán ít hơn tuần 2 là 300m – 100m = 200m vải hoa.

-Biểu đồ: Số cá tàu Thắng Lợi bắt được.

-Tháng 2 và tháng 3.

-Tháng 2 tàu bắt được 2 tấn, tháng 3 tàu bắt được 6 tấn.

-HS chỉ trên bảng.

-Cột rộng đúng 1 ô.

-Cột cao bằng vạch số 2 vì tháng 2 bắt được 2 tấn cá.

-1 HS lên bảng vẽ, cả lớp theo dõi và nhận xét.

-HS vẽ trên bảng lớp, cả lớp dùng viết chì vẽ vào SGK.

-HS cả lớp.

Đánh giá bài viết
1 467
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 4

Xem thêm