Giáo án Toán lớp 4 bài 150: Thực hành

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 150: Thực hành bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 148: Ứng dụng tỉ lệ bản đồ

Giáo án Toán lớp 4 bài 149: Thực hành

Giáo án Toán lớp 4 bài 151: Ôn tập về số tự nhiên

I. Mục tiêu:

  • Giúp HS biết cách vẽ và vẽ được sơ đồ phòng học hình chữ nhật theo tỉ lệ cho trước (đơn giản với kích thước là số tự nhiên).
  • Rèn kĩ năng tính toán.
  • Giáo dục HS tính chính xác, khoa học, cẩn thận.

II. Đồ dùng dạy học:

HS chuẩn bị giấy vẽ, thước thẳng có vạch chia xăng-tỉ lệ-mét, bút chì.

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định:

2. KTBC:

3. Bài mới:

a) Giới thiệu bài:

-Trong giờ thực hành trước các em đã biết cách đo độ dài khoảng cách giữa hai điểm A và B trong thực tế, giờ thực hành này chúng ta sẽ vẽ các đoạn thẳng thu nhỏ trên bản đồ có tỉ lệ cho trước để biểu thị các đoạn thẳng trong thực tế.

b) Hướng dẫn Vẽ đoạn thẳng AB trên bản đồ

-Nêu ví dụ trong SGK: Một bạn đo độ dài đoạn thẳng AB trên mặt đất được 20 m. Hãy vẽ đoạn thẳng AB đó trên bản đồ có tỉ lệ
1 : 400.

-Hỏi: Để vẽ đoạn thẳng AB trên bản đồ, trước hết chúng ta cần xác định gì ?

-Có thể dựa vào đâu để tính độ dài của đoạn thẳng AB thu nhỏ.

-Yêu cầu: Hãy tính độ dài đoạn thẳng AB thu nhỏ.

-Vậy đoạn thẳng AB thu nhỏ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 400 dài bao nhiêu cm.

-Hãy nêu cách vẽ đoạn thẳng AB dài 5 cm.

-Yêu cầu HS thực hành vẽ đoạn thẳng AB dài 20 m trên bản đồ tỉ lệ 1 : 400.

c) Thực hành

Bài 1

-Yêu cầu HS nêu chiều dài bảng lớp đã đo ở tiết thực hành trước.

-Yêu cầu HS vẽ đoạn thẳng biểu thị chiều dài bảng lớp trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 50 (GV có thể chọn tỉ lệ khác cho phù hợp với chiều dài thật của bảng lớp mình).

4.Củng cố:

-GV tổng kết giờ học, tuyên dương các HS tích cực hoạt động, nhắc nhở các em còn chưa cố gắng.

5. Dặn dò:

-Dặn dò HS về nhà chuẩn bị bài sau.

-HS lắng nghe.

-HS nghe yêu cầu của ví dụ.

-Chúng ta cần xác định được độ dài đoạn thẳng AB thu nhỏ.

-Dựa vào độ dài thật của đoạn thẳng AB và tỉ lệ của bản đồ.

-Tính và báo cáo kết quả trước lớp:

20 m = 2000 cm

Độ dài đoạn thẳng AB thu nhỏ là:

2000 : 400 = 5 (cm)

-Dài 5 cm.

-1 HS nêu trước lớp, HS cả lớp theo dõi và nhận xét.

+Chọn điểm A trên giấy.

+Đặt một đầu thước tại điểm A sao cho điểm A trùng với vạch số 0 của thước.

+Tìm vạch chỉ số 5 cm trên thước, chấm điểm B trùng với vạch chỉ 5 cm của thước.

+Nối A với B ta được đoạn thẳng AB có độ dài 5 cm.

-HS nêu (có thể là 3m)

-Tính độ dài đoạn thẳng thu nhỏ biểu thị chiều dài bảng lớp và vẽ.

Ví dụ:

+Chiều dài bảng là 3 m.

+Tỉ lệ bản đồ 1 : 50

3 m = 300 cm

Chiều dài bảng lớp thu nhỏ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 50 là:

300 : 50 = 6 (cm)

Đánh giá bài viết
1 542
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 4

Xem thêm