Giáo án Toán lớp 4 bài 71: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 71: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 69: Chia một số cho một tích

Giáo án Toán lớp 4 bài 70: Chia một tích cho một số

Giáo án Toán lớp 4 bài 72: Chia cho số có hai chữ số

I. Mục tiêu:

Giúp HS củng cố về:

  • Biết cách thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
  • Áp dụng để tính nhẩm

II. Đồ dùng dạy học:

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định:

2. KTBC:

-GV gọi HS lên bảng yêu cầu HS làm bài tập1b kiểm tra vở bài tập về nhà của một số HS khác.

-GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

3.Bài mới:

a) Giới thiệu bài

-Bài học hôm nay sẽ giúp các em biết cách thực hiện chia hai sốcó tận cùng là các chữ số 0.

b ) Phép chia 320 : 40 (trường hợp số bị chia và số chia đều có một chữ số 0 ở tận cùng)

-GV ghi lên bảng phép chia 320 : 40 và yêucầu HS suy nghĩ và áp dụng tính chất một số chia cho một tích để thực hiện phép chia trên.

-GV khẳng định các cách trên đều đúng, cả lớp sẽ cùng làm theo cách sau cho thuận tiện: 320 : (10 x4).

-Vậy 320 chia 40 được mấy?

-Em có nhận xét gì về kết quả 320 : 40 và
32 : 4?

-Em có nhận xét gì về các chữ số của 320 và 32, của 40 và 4

* GV nêu kết luận: Vậy để thực hiện 320 : 40 ta chỉ việc xoá đi một chữ số 0 ở tận cùng của 320 và 40 để được 32 và 4 rồi thực hiện phép chia 32 : 4.

-Cho HS đặt tính và thực hiện tính 320 : 40, có sử dụng tính chất vừa nêu trên.

-GV nhận xét và kết luận về cách đặt tính đúng

c) Phép chia 32 000 : 400 (trường hợp số chữ số 0 ở tận cùng của số bị chia nhiều hơn của số chia).

-GV ghi lên bảng phép chia 32000 : 400, yêu cầu HS suy nghĩ và áp dụng tính chất một số chia cho một tích để thực hiện phép chia trên.

-GV khẳng định các cách trên đều đúng, cả lớp sẽ cùng làm theo cách sau cho thuận tiện 32 000 : (100 x 4).

-Vậy 32 000 : 400 được mấy.

-Em có nhận xét gì về kết quả 32 000 : 400 và 320 : 4?

-Em có nhận xét gì về các chữ số của 32000 và 320, của 400 và 4.

-GV nêu kết luận : Vậy để thực hiện 32000 : 400 ta chỉ việc xoá đi hai chữ số 0 ở tận cùng của 32000 và 400 để được 320 và 4 rồi thực hiện phép chia 320 : 4.

-GV yêu cầu HS đặt tính và thực hiện tính 32000 : 400, có sử dụng tính chất vừa nêu trên.

-GV nhận xét và kết luận về cách đặt tính đúng.

-Vậy khi thực hiện chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 chúng ta có thể thực hiện như thế nào?

-GV cho HS nhắc lại kết luận.

d ) Luyện tập thực hành

Bài 1b

-Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

-Yêu cầu HS cả lớp tự làm bài.

85 000 : 500 = 170; 92 000 : 400 = 230

-Cho HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 2

 -Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

-Yêu cầu HS tự làm bài.

-Yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng

-GV hỏi HS lên bảng làm bài: Tại sao để tính X trong phần a em lại thực hiện phép chia 25 600 : 40?

-GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 3

-Cho HS đọc đề bài.

-GV yêu vầu HS tự làm bài.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

4. Củng cố, dặn dò:

-Dặn dò HS làm bài tập 1a và chuẩn bị bài sau.

-Nhận xét tiết học.

-2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn.

* (15 x 24) : 6 = 360 : 6 = 60

* 15 x (24 : 6) = 15 x 4 = 60

-HS nghe giới thiệu bài.

-HS suy nghĩ và nêu các cách tính của mình.

320 : (8 x 5); 320 : (10 x 4);

320 : (2 x 20)

-HS thực hiện tính.

320 : (10 x 4) = 320 : 10 : 4 = 32 : 4 = 8

- 320 : 40 = 8.

-Hai phép chia cùng có kết quả là 8.

-Nếu cùng xoá đi một chữ số 0 ở tận cùng của 320 và 40 thì ta được 32 : 4.

-HS nêu kết luận: Khi thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các chữ số 0, ta có thể cùng xoá một, hai, ba,… chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.

-1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào giấy nháp.

320 40

0 8

-HS suy nghĩ sau đó nêu các cách tính của mình.

32 000 : (80 x 5); 32 000 : (100 x4);

32 000 : (2 x 200); ….

-HS thực hiện tính.

32 000 : (100 x 4) = 32 000: 100 : 4

= 320 : 4 = 80

- 32 000 : 400 = 80

-Hai phép chia cùng có kết quả là 80.

-Nếu cùng xoá đi hai chữ số 0 ở tận cùng của 32000 và 400 thì ta được 320 : 4.

-HS nêu lại kết luận.

- HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào giấy nháp.

-Ta có thể cùng xoá đi một, hai, ba, … chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia rồi chia như thường.

- 2 HS đọc.

-1 HS đọc đề bài.

-2 HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm một phần, HS cả lớp làm bài vào bảng con (có đặt tính).

-HS nhận xét.

-Tìm X.

-2 HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm một phần, cả lớp làm bài vào vở.

a) X x 40 = 25 600

X = 25 600 : 40

X = 640

b) X x 90 = 37 800

X = 37 800 : 90

X = 420

- 1 HS nhận xét.

-Vì X là thừa số chưa biết trong phép nhân X x 40 = 25 600, vậy để tính X ta lấy tích (25 600) chia cho thừa số đã biết 40.

-1 HS đọc trước lớp.

-1 HS lên bảng ,cả lớp làm bài vào vở.

a) Số toa loại 20 tấn hàng là:

180 : 20 = 9 (Toa)

b) Số toa loại 30 tấn hàng là:

180 : 30 = 6 (Toa)

Đáp số: a) 9 toa; b) 6 toa.

-HS cả lớp.

Đánh giá bài viết
4 768
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 4

    Xem thêm