Giáo án Toán lớp 4 bài 85: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 85: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 83: Dấu hiệu chia hết cho 2

Giáo án Toán lớp 4 bài 84: Dấu hiệu chia hết cho 5

Giáo án Toán lớp 4 bài 86: Dấu hiệu chia hết cho 9

I. Mục tiêu:

Giúp HS:

  • Củng cố về dấu hiệu chia hết cho 2, dấu hiệu chia hết cho 5.
  • Biết kết hợp hai dấu hiệu để nhận biết các số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 thì các số tận cùng phải là 0.

II. Đồ dùng dạy học:

SGK, bảng phụ

III. Các bước lên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định

2. KTBC:

-Gv cho vài Hs nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 5 và cho ví dụ chỉ rõ số chia hết cho 5 và số không chia hết cho 5

-Gv nhận xét ghi điểm

3. Bài mới

- GV giới thiệu bài: Luyện tập

Bài 1: Gv cho hs làm miệng đồng thời giải thích cách làm

Bài 2: Gv cho Hs tự làm bài sau đó gọi Hs nêu kết quả.

-Gv nhận xét tuyên dương.

Bài 3: Cho Hs thảo luận nhóm 4, đại diện nhóm trình bày.

-Gv nhận xét tuyên dương

Bài 4:

-Gv cho Hs nhận xét bài 3 khái quát kết quả phần a của bài 3 và nêu số có số tận cùng là 0 thì vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5.

4. Củng cố – Dặn dò.

-Về nhà làm lại bài 3 vào vở và ch.bị tiết sau.

Hát

- 2 HS nhắc lại và cho ví dụ các Hs khác nhận xét bổ sung.

-Hs nêu tựa

-Hs làm việc nhóm đôi- trònh bày.

a. Các số chia hết cho 2 là: 4568; 66 814; 2050; 3576; 900.

b. Các số chia hết cho 5 là: 2050; 900; 2355.

- 2 em lên bảng viết, 4 em nêu miệng và giải thích cách làm.

Hs làm vào PBT. Gọi 2 HS nêu kết quả. Hs khác nhận xét.

a. Số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 là: 480; 2000; 9010.

b. Số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 là: 296; 324.

c. Số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là: 480; 2000; 9010.

-Hs nêu yêu cầu bài.

-Hs nêu miệng

-HS lắng nghe

Đánh giá bài viết
1 240
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 4

Xem thêm