Giáo án Toán lớp 4 bài 172: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 172: Luyện tập chung bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 170: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Giáo án Toán lớp 4 bài 171: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 4 bài 173: Luyện tập chung

I. Mục tiêu:

  • Đọc số, xác định giá trị theo vị trí của chữ số theo vị trí của nó trong mỗi số tự nhiên.
  • Thực hiện các phép tính với số tự nhiên.
  • So sánh đđược hai phân số.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Ổn định:

2.KTBC:

-GV gọi 1 HS lên bảng, yêu cầu các em làm các BT hướng dẫn luyện tập thêm của tiết 172.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

3.Bài mới:

a).Giới thiệu bài:

-Nêu mục tiêu của tiết học.

b).Hướng dẫn ôn tập

Bài 1

-Yêu cầu HS đọc số đồng thời nêu vị trí và giá trị của chữ số 9 trong mỗi số.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 2

-Yêu cầu HS tự đặt tính rồi tính.

Bài 3

-Yêu cầu HS so sánh và điền dấu so sánh, khi chữa bài yêu cầu HS nêu rõ cách so sánh của mình.

Bài 4

-Gọi HS đọc đề bài, sau đó yêu cầu HS tự làm bài.

-GV chữa bài của HS trên bảng lớp, sau đó nhận xét và cho điểm HS.

4.Củng cố:

-GV tổng kết giờ học.

5. Dặn dò:

-Dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau.

-1 HS lên bảng thực hiện yêu cầu, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài của bạn.

-HS lắng nghe.

-4 HS nối tiếp nhau trả lời, mỗi HS trả lời về một số. Ví dụ:

975368: Đọc là: Chín trăm bảy mươi lăm nghìn ba trăm sáu mươi tám; Chữ số 9 ở hàng trăm nghìn, lớp nghìn, có giá trị là 900000.

-Tính, sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT.

-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT.

Bài giải

Chiều rộng của thửa ruộng là:

120 x = 80 (m)

Diện tích của thửa ruộng là:

120 x 80 = 9600 (m2)

Số tạ thóc thu được từ thửa ruộng đó là:

50 x (9600 : 100) = 4800 (kg)

4800 kg = 48 tạ

Đáp số: 48 tạ

-Theo dõi bài chữa của GV và tự kiểm tra bài của mình.

Đánh giá bài viết
2 251
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 4

Xem thêm