Giáo án Toán lớp 4 bài 166: Ôn tập về hình học

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 166: Ôn tập về hình học bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 164: Ôn tập về đại lượng

Giáo án Toán lớp 4 bài 165: Ôn tập về đại lượng

Giáo án Toán lớp 4 bài 167: Ôn tập về hình học

I. Mục tiêu:

  • Ôn tập về góc và các loại góc: góc vuông, góc nhọn, góc tù; các đoạn thẳng song song, vuông góc.
  • Củng cố kỹ năng vẽ hình vuông có kích thước cho trước.
  • Củng cố công thức tính chu vi, diện tích của một hình vuông.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Ổn định:

2.KTBC:

-GV gọi 1 HS lên bảng, yêu cầu các em làm các BT hướng dẫn luyện tập thêm của tiết 166.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

3.Bài mới:

a).Giới thiệu bài:

-Trong giờ học hôm nay chúng ta cùng ôn tập một số các kiến thức về hình học đã học.

b).Hướng dẫn ôn tập

Bài 1

-Yêu cầu HS đọc tên hình và chỉ ra các cạnh song song với nhau, các cạnh vuông góc với nhau trong các hình vẽ.

Bài 3

-Yêu cầu HS quan sát hình vuông, hình chữ nhật, sau đó tính chu vi và diện tích của hai hình này rồi mới nhận xét xem các câu trong bài câu nào đúng, câu nào sai.

-Yêu cầu HS chữa bài trước lớp.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 4

-Gọi 1 HS đọc đề bài toán trước lớp.

-Yêu cầu HS tóm tắt bài toán.

-Hỏi:

+Bài toán hỏi gì?

+Để tính được số viên gạch cần để lát nền phòng học chúng ta phải biết được những
gì ?

-Yêu cầu HS làm bài.

4. Củng cố:

-GV tổng kết giờ học, tuyên dương các HS tích cực hoạt động, nhắc nhở các em còn chưa cố gắng trong giờ học.

5. Dặn dò:

-Dặn dò HS về nhà chuẩn bị bài sau.

-1 HS lên bảng thực hiện yêu cầu, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài của bạn.

-HS lắng nghe.

-HS làm bài:

Hình thang ABCD có:

Cạnh AB và cạnh DC song song với nhau.Cạnh BA và cạnh AD vuông góc với nhau.

-HS làm bài:

Chu vi hình chữ nhật là:

(4 + 3) x 2 = 14 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

4 x 3 = 12 (cm2)

Chu vi hình vuông là:

3 x 4 = 12 (cm)

Diện tích hình vuông là:

3 x 3 = 9 (cm2)

Vậy: a). Sai

b). Sai

c). Sai

d). Đúng

-1 HS đọc bài làm của mình trước lớp để chữa bài, HS cả lớp theo dõi, nhận xét và tự kiểm tra bài mình.

-1 HS đọc thành tiếng trước lớp, HS cả lớp đọc thầm trong SGK.

-HS tóm tắt.

+Bài toán hỏi số viên gạch cần để lát kín phòng học.

+Chúng ta phải biết được:

­ Diện tích của phòng học.

­ Diện tích của một viên gạch lát nền. Sau đó chia diện tích phòng học cho diện tích 1 viên gạch.

-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT.

Bài giải

Diện tích của một viên gạch là:

20 x 20 = 400 cm2

Diện tích của lớp học là:

5 Í 8 = 40 (m2)

40 m2 = 400000 cm2

Số viên gạch cần để lát nền lớp học là:

400000 : 400 = 1000 (viên gạch)

Đáp số: 1000 viên gạch

Đánh giá bài viết
1 346
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 4

Xem thêm