Giáo án Toán lớp 4 bài 97: Phân số và phép chia số tự nhiên

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 97: Phân số và phép chia số tự nhiên bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 95: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 4 bài 96: Phân số

Giáo án Toán lớp 4 bài 98: Phân số và phép chia số tự nhiên

I. Mục tiêu:

Giúp HS rèn kĩ năng:

  • Phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên (khác 0) không phải bao giờ cũng có thương là số tự nhiên.
  • Thương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên (khác 0) có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số chia.

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Các hình minh hoạ như phần bài học SGK vẽ trên bìa hoặc trên bảng.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định:

- Nhắc nhở HS tư thế ngồi học và chuẩn bị sách vở để học bài.

2.Kiểm tra bài cũ

- GV gọi HS lên bảng yêu cầu đọc và viết phân số.

- GV đọc một số phân số, sau đó viết một số phân số cho HS đọc.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

3.Bài mới:

a/ Giới thiệu bài:

- Phân số và phép chia số tự nhiên.

- Ghi tựa lên bảng.

b/Phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0

* Trường hợp có thương là một số tự nhiên

- GV nêu vần đề: Có 8 quả cam, chia đều cho 4 bạn thì mỗi bạn được mấy quả cam?

- Các số 8, 4, 2 được gọi là các số gì?

- GV chốt:

* Trường hợp thương là phân số

- GV nêu tiếp vấn đề: Có 3 cái bánh, chia đều cho 4 em. Hỏi mỗi em được bao nhiêu phần của cái bánh.

+ Em có thể thực hiện phép chia 3 :4 tương tự như thực hiện 8 :4 được không?

- Hãy tìm cách chia đều 3 cái bánh cho 4 bạn.

+ Có 3 cái bánh, chia đều cho 4 bạn thì mỗi bạn nhận được cái bánh.

Vậy 3 : 4 =?

- GV viết lên bảng 3 : 4 =

+ Thương trong phép chia 3 : 4 = có gì khác so với thương trong phép chia 8 : 4 =
2?

- Như vậy khi thực hiện chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 ta có thể tìm được thương là một phân số.

+ Em có nhận xét gì về tử số và mẫu số của thương và số bị chia, số chia trong phép chia

3 : 4.

- GV kết luận: Thương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên (khác 0) có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số chia.

c) Luyện tập

* Bài 1: SGK/108: Làm bảng con.

- GV đọc lần lượt các phép chia cho HS.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

* Bài 2: SGK/108: Hoạt động cá nhân

- GV yêu cầu HS đọc bài mẫu.

- Dựa vào bài mẫu cả lớp làm bài vào vở, 1 HS làm bài vào phiếu.

- GV nhận xét chung.

* Bài 3: SGK/108: Hoạt động cá nhân

- GV yêu cầu HS đọc đề bài phần a, đọc mẫu

- Dựa vào bài mẫu cả lớp làm bài vào vở, 1 HS làm bài vào phiếu.

- GV nhận xét chung.

* Qua bài tập a em thấy mọi số tự nhiên đều có thể viết dưới dạng phân số như thế nào?

- GV gọi HS khác nhắc lại kết luận.

4. Củng cố:

- GV yêu cầu HS nêu mối liên hệ giữa phép chia số tự nhiên và phân số.

5. Dặn dò:

- Về nhà hoàn thành các bài tập và chuẩn bị bài sau: Phân số và phép chia số tự nhiên (Tiếp theo)

- GV nhận xét giờ học.

- HS lắng nghe và thực hiện.

- 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu.

- HS dưới lớp thực hiện vào bảng con.

- HS lắng nghe.

- 1 HS nhắc lại tựa bài.

- HS thực hiện.

8 : 4 = 2 (quả cam)

- Là các số tự nhiên.

- HS nghe và tìm cách giải quyết vấn đề.

- HS trả lời.

- HS thảo luận và đi đến cách chia:

- HS dựa vào bài toán chia bánh để trả lời

- 3 chia 4 bằng

-Thương trong phép chia 8 : 4 = 2 là một số tự nhiên còn thương trong phép chia 3 : 4 = là một phân số.

- Số bị chia là tử của thương và số chia là mẫu số của thương.

-1 HS lên bảng làm bài.

- HS cả lớp làm bài vào bảng con.

- 1 HS đọc bài.

- HS làm bài vào vở, 2 HS làm bài vào phiếu.

- Dán phiếu và trình bày kết quả, bạn nhận xét.

- 1 HS đọc bài.

- HS làm bài vào vở, 2 HS làm bài vào phiếu.

- Dán phiếu và trình bày kết quả, bạn nhận xét.

- Mọi số tự nhiên đều có thể viết thành một phân số có mẫu là số 1.

-1 HS nêu trước lớp.

- Cả lớp theo dõi để nhận xét.

- Cả lớp lắng nghe ghi nhớ về nhà thực hiện..

Đánh giá bài viết
2 1.467
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 4

    Xem thêm