Giáo án Toán lớp 4 bài 156: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 156: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 154: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Giáo án Toán lớp 4 bài 155: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Giáo án Toán lớp 4 bài 157: Ôn tập về biểu đồ

I. Mục tiêu:

  • Tính được giá trị biểu thức chứa hai chữ.
  • Thực hiện được 4 phép tính với số tự nhiên.
  • Biết giải bài toán liên quan đến các phép tính với số tự nhiên.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Ổn định:

2.KTBC:

-GV gọi 2 HS lên bảng, yêu cầu các em làm các BT hướng dẫn luyện tập thêm của tiết 156.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

3.Bài mới:

a)Giới thiệu bài:

-Trong giờ học này các em sẽ tiếp tục ôn tập về các phép tính với số tự nhiên.

b) Hướng dẫn ôn tập

Bài 1

-Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

-Yêu cầu HS làm bài.

-GV chữa bài và cho điểm HS.

Bài 2

-Yêu cầu HS tính giá trị của các biểu thức trong bài, khi chữa bài có thể yêu cầu HS nêu thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức có các dấu tính cộng, trừ, nhân, chia, biểu thức có dấu ngoặc.

Bài 4

-Gọi HS đọc đề bài toán.

-Hướng dẫn:

+Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì?

+Để biết được trong hai tuần đó trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải chúng ta phải biết được gì?

-Yêu cầu HS làm bài.

-GV chữa bài, sau đó yêu cầu HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

4.Củng cố:

-GV tổng kết giờ học.

5. Dặn dò:

-Dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau.

-2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài của bạn.

-HS lắng nghe.

-Tính giá trị của các biểu thức có chứa chữ.

-2 HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm một phần, HS cả lớp làm bài vào VBT.

a). Với m = 952 ; n = 28 thì:

m + n = 952 + 28 = 980

m – n = 952 – 28 = 924

m Í n = 952 Í 28 = 26656

m : n = 952 : 28 = 34

b). Với m = 2006 ; n = 17 thì:

m + n = 2006 + 17 = 2023

m – n = 2006 – 17 = 1989

m Í n = 2006 Í 17 = 34102

m : n = 2006 : 17 = 118

-HS làm bài, sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

-1 HS đọc thành tiếng, các HS khác đọc thầm trong SGK.

+Trong hai tuần, trung bình cửa hàng mỗi ngày bán được bao nhiêu mét vải ?

+Chúng ta phải biết:

­ Tổng số mét vải bán trong hai tuần.

­ Tổng số ngày mở cửa bán hàng của hai tuần.

-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT.

Bài giải

Tuần sau cửa hàng bán được số mét vải là:

319 + 76 = 395 (m)

Cả hai tuần cửa hàng bán được số mét vải là

319 + 395 = 714 (m)

Số ngày cửa hàng mở cửa trong hai tuần là:

7 Í 2 = 14 (ngày)

Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số mét vải là:

714 : 14 = 51 (m)

Đáp số: 51 m

Đánh giá bài viết
1 389
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 4

Xem thêm