Giáo án Toán lớp 4 bài 39: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 39: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 37: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Giáo án Toán lớp 4 bài 38: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 4 bài 40: Hai đường thẳng vuông góc

I. Mục tiêu:

Giúp HS:

  • Nhận biết góc tù, góc nhọn, góc bẹt.
  • Biết sử dụng ê ke để kiểm tra góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

II. Đồ dùng dạy học:

Thước thẳng, ê ke (dùng cho GV và cho HS)

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định:

2. KTBC:

-GV gọi 2 HS lên bảng yêu cầu HS làm bài tập 4 của tiết 39, đồng thời kiểm tra VBT về nhà của một số HS khác.

-GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

3.Bài mới :

a.Giới thiệu bài:

-GV hỏi: Chúng ta đã được học góc gì?

-Trong giờ học này chúng ta sẽ làm quen với góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

b.Giới thiệu góc nhọn, góc tù, góc bẹt:

* Giới thiệu góc nhọn

-GV vẽ lên bảng góc nhọn AOB như phần bài học SGK.

-Hãy đọc tên góc, tên đỉnh và các cạnh của góc này.

-GV giới thiệu: Góc này là góc nhọn.

-GV: Hãy dùng ê ke để kiểm tra độ lớn của góc nhọn AOB và cho biết góc này lớn hơn hay bé hơn góc vuông.

-GV nêu: Góc nhọn bé hơn góc vuông.

-GV có thể yêu cầu HS vẽ 1 góc nhọn (Lưu ý HS sử dụng ê ke để vẽ góc nhỏ hơn góc vuông).

* Giới thiệu góc tù

-GV vẽ lên bảng góc tù MON như SGK.

-Hãy đọc tên góc, tên đỉnh và các cạnh của góc.

-GV giới thiệu: Góc này là góc tù.

-GV: Hãy dùng ê ke để kiểm tra độ lớn của góc tù MON và cho biết góc này lớn hơn hay bé hơn góc vuông.

-GV nêu: Góc tù lớn hơn góc vuông.

-GV có thể yêu cầu HS vẽ 1 góc tù (Lưu ý HS sử dụng ê ke để vẽ góc lớn hơn góc vuông)

*Giới thiệu góc bẹt

-GV vẽ lên bảng góc bẹt COD như SGK.

-Hãy đọc tên góc, tên đỉnh và các cạnh của góc.

-GV vừa vẽ hình vừa nêu: Cô tăng dần độ lớn của góc COD, đến khi hai cạnh OC và OD của góc COD “thẳng hàng” (cùng nằm trên một đường thẳng) với nhau. Lúc đó góc COD được gọi là góc bẹt.

-GV hỏi: Các điểm C, O, D của góc bẹt COD như thế nào với nhau?

-GV yêu cầu HS sử dụng ê ke để kiểm tra độ lớn của góc bẹt so với góc vuông.

-GV yêu cầu HS vẽ và gọi tên 1 góc bẹt.

c.Luyện tập, thực hành:

Bài 1

-GV yêu cầu HS quan sát các góc trong SGK và đọc tên các góc, nêu rõ góc đó là góc nhọn, góc vuông, góc tù hay góc bẹt.

Bài 2

-GV hướng dẫn HS dùng ê ke để kiểm tra các góc của từng hình tam giác trong bài.

-GV nhận xét, có thể yêu cầu HS nêu tên từng góc trong mỗi hình tam giác và nói rõ đó là góc nhọn, góc vuông hay góc tù?

4. Củng cố- Dặn dò:

-GV tổng kết giờ học, dặn HS làm lại bài 2 vào vở và chuẩn bị bài sau.

-2 HS lên bảng làm bài (theo 2 cách), HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn.

Bài giải:

Số sản phẩm của phân xưởng thứ nhất làm được:

(1200 – 120) : 2 = 540 (sản phẩm)

Số sản phẩm của phân xưởng thứ hai làm được:

540 + 120 = 660 (sản phẩm)

Đáp số: Phân xưởng I: 540 sản phẩm

Phân xưởng II: 660 sản phẩm

-Góc vuông.

-HS nghe.

-HS quan sát hình vẽ.

-Góc AOB có đỉnh O, hai cạnh OA và OB.

-HS nêu: Góc nhọn AOB.

-1 HS lên bảng kiểm tra, cả lớp theo dõi, sau đó kiểm tra góc AOB trong SGK: Góc nhọn AOB bé hơn góc vuông.

-1 HS vẽ trên bảng, HS cả lớp vẽ vào giấy nháp.

-HS quan sát hình vẽ.

-HS: Góc MON có đỉnh O và hai cạnh OM và ON.

-HS nêu: Góc tù MON.

-1HS lên bảng kiểm tra. Góc tù lớn hơn góc vuông.

-1 HS vẽ trên bảng, HS cả lớp vẽ vào giấy nháp.

-HS quan sát hình.

-Góc COD có đỉnh O, cạnh OC và OD.

-HS quan sát, theo dõi thao tác của GV.

-Thẳng hàng với nhau.

-Góc bẹt bằng hai góc vuông.

-1 HS vẽ trên bảng, HS cả lớp vẽ vào giấy nháp.

-HS trả lời trước lớp:

+Các góc nhọn là: MAN,UDV.

+Các góc vuông là: ICK.

+Các góc tù là: PBQ, GOH.

+Các góc bẹt là: XEY.

-Hs tự vẽ mỗi em 1 góc rồi đặt tên cho, trao đổi kiểm tra với nhau, đọc trước lớp.

-Hs thảo luận nhóm 4

-HS dùng ê ke kiểm tra góc và báo cáo kết quả:

Hình tam giác ABC có ba góc nhọn.

Hình tam giác DEG có một góc vuông.

Hình tam giác MNP có một góc tù.

-HS trả lời theo yêu cầu.

Đánh giá bài viết
3 4.174
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Nhi Đỗ
    Nhi Đỗ

    Tuyệt thật

    Thích Phản hồi 20/11/21

Giáo án điện tử Toán học 4

Xem thêm