Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Toán lớp 4 bài 155: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 155: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 153: Ôn tập về số tự nhiên

Giáo án Toán lớp 4 bài 154: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Giáo án Toán lớp 4 bài 156: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

I. Mục tiêu:

  • Biết đặc tính và thực hiện nhân các số tự nhiên với các số không quá ba chữ số (tích không quá sáu chữ số)
  • Biết đặc tính và thực hiện chia số có nhiều chữ số cho số không quá hai chữ số.
  • Biết so sách số tự nhiên.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Ổn định:

2.KTBC:

-GV gọi 2 HS lên bảng, yêu cầu các em làm các BT hướng dẫn luyện tập thêm của tiết 155.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

3.Bài mới:

a) Giới thiệu bài:

-Trong giờ học hôm nay chúng ta cùng ôn tập về phép nhân, phép chia các số tự nhiên.

b) Hướng dẫn ôn tập

Bài 1

-Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

-Yêu cầu HS tự làm bài.

-GV chữa bài, yêu cầu HS cả lớp kiểm tra và nhận xét về cách đặt tính, thực hiện phép tính của các bạn làm bài trên bảng.

-Có thể yêu cầu HS nêu lại cách tính, thực hiện phép nhân, chia các số tự nhiên.

Bài 2

-Yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài.

-GV chữa bài, yêu cầu HS giải thích cách tìm x của mình.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 4

-Yêu cầu HS đọc đề bài, sau đó hỏi: Để so sánh hai biểu thức với nhau trước hết chúng ta phải làm gì?

-Chúng ta đã học các tính chất của phép tính, vì thế ngoài cách làm như trên, khi thực hiện so sánh các biểu thức với nhau các em nên áp dụng các tính chất đó kiểm tra các biểu thức, không nhất thiết phải tính giá trị của chúng.

-Yêu cầu HS làm bài

-GVchữa bài, yêu cầu HS áp dụng tính nhẩm hoặc các tính chất đã học của phép nhân, phép chia để giải thích cách điền dấu.

4. Củng cố:

-GV tổng kết giờ học.

5. Dặn dò:

-Dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau.

-2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài của bạn.

-HS lắng nghe.

-Đặt tính rồi tính.

-3 HS lên bảng làm bài, mỗi HS thực hiện 1 phép tính nhân và 1 phép tính chia, HS cả lớp làm bài vào VBT.

-Nhận xét bài làm của bạn.

-2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT.

a). 40 Í x = 1400

x = 1400 : 40

x = 35

b). x : 13 = 205

x = 205 Í 13

x = 2665

-2 HS vừa lên bảng lần lượt trả lời:

a). x là thừa số chưa biết trong phép nhân, muốn tìm thừa số chưa biết trong phép nhân ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

b). x là số bị chia chưa biết trong phép chia. Muốn tìm số bị chia chưa biết trong phép chia ta lấy thương nhân với số chia.

-Chúng ta phải tính giá trị biểu thức, sau đó so sánh các giá trị với nhau để chọn dấu so sánh phù hợp.

-3 HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm một dòng trong SGK, HS cả lớp làm vào VBT.

-Lần lượt trả lời:

13500 = 135 Í 100

Áp dụng nhân nhẩm một số với 100.

26 Í 11 > 280

Áp dụng nhân nhẩm một số hai chữ số với 11 thì 26 Í 11 = 286

257 > 8762 x 0

Áp dụng nhân một số với 0 ; Số nào nhân với 0 cũng có kết quả là 0.

320 : (16 x 2) = 320 : 16 : 2

Áp dụng: Khi thực hiện chia một số cho một tích ta có thể lấy số đó chia cho các thừa số của tích.

15 x 8 x 37 = 37 x 15 x 8

Áp dụng tính chất giao hoán: Khi ta đổi vị trí các thừa số của một tích thì tích đó không thay đổi.

Đánh giá bài viết
1 923
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 4

    Xem thêm