Giáo án Toán lớp 4 bài 12: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 12: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 10: Triệu và lớp triệu

Giáo án Toán lớp 4 bài 11: Triệu và lớp triệu

Giáo án Toán lớp 4 bài 13: Luyện tập

I. Mục tiêu:

Giúp HS:

  • Củng cố về đọc, viết các số đến lớp triệu.
  • Củng cố kĩ năng nhận biết giá trị của từng chữ số theo hàng và lớp.

II. Đồ dùng dạy học:

Bảng viết sẵn nội dung của bài tập 1, 3 – VBT (nếu có thể).

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định:

2. KTBC:

-GV gọi 2 HS lên bảng yêu cầu HS làm các bài tập 3 của tiết 11.

3.Bài mới:

a.Giới thiệu bài:

-Trong giờ học toán này các em sẽ luyện tập về đọc, viết số, thứ tự số các số có nhiều chữ số.

b.Hướng dẫn luyện tập:

* Củng cố về đọc số và cấu tạo hàng lớp của số (bài 2)

-GV lần lượt đọc các số trong bài tập 2 lên bảng, có thể thêm các số khác và yêu cầu HS đọc các số này.

-Khi HS đọc số trước lớp, GV kết hợp hỏi về cấu tạo hàng lớp của số. Ví dụ:

+Nêu các chữ số ở từng hàng của số
32640507?

+Số 8500658 gồm mấy triệu, mấy trăm nghìn, mấy chục nghìn, mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị? …

* Củng cố về viết số và cấu tạo số (bài tập 3)

-GV lần lượt đọc các số trong bài tập 3 (có thể thêm các số khác), yêu cầu HS viết các số theo lời đọc.

-GV nhận xét phần viết số của HS.

-GV hỏi về cấu tạo của các số HS vừa viết (như cách làm đã giới thiệu ở phần trên).

* Củng cố về nhận biết giá trị của từng chữ số theo hàng và lớp (bài tập 4)

-GV viết lên bảng các số trong bài tập 4 (có thể viết thêm các số khác)

-GV hỏi: Trong số 715638, chữ số 5 thuộc hàng nào, lớp nào?

-Vậy giá trị của chữ số 5 trong số 715638 là bao nhiêu?

-Giá trị của chữ số 5 trong số 571 638 là bao nhiêu? Vì sao?

-Giá trị của chữ số 5 trong số 836 571 là bao nhiêu? Vì sao?

-GV có thể hỏi thêm với các chữ số khác ở hàng khác. Ví dụ:

+Nêu giá trị của chữ số 7 trong mỗi số trên và giải thích vì sao số 7 lại có giá trị như vậy.

+Nêu giá trị của chữ số 1 trong mỗi số trên và giải thích vì sao số 1 lại có giá trị như vậy? …

4.Củng cố- Dặn dò:

-GV tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà làm bài tập và chuẩn bị bài sau.

- 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn.

a. 10 250 214; b. 253 564 888

c. 400 036 105; d. 700 000 231

-HS nghe.

-2 HS ngồi cạnh nhau đọc số cho nhau nghe.

-Một số HS đọc số trước lớp.

+HS nêu theo thứ tự từ phải sang trái.

+Số 8500658 gồm 8 triệu, 5 trăm nghìn, 6 trăm, 5 chục, 8 đơn vị …

-1 HS lên bảng viết số, HS cả lớp viết vào VBT. (Lưu ý phải viết đúng theo thứ tự cô đọc)

-HS theo dõi và đọc.

-Chữ số 5 thuộc hàng nghìn, lớp nghìn.

-Là 5000.

-Là 500000 vì chữ số 5 thuộc hàng trăm nghìn, lớp nghìn.

-Là 500 vì chữ số 5 thuộc hàng trăm lớp đơn vị.

+Giá trị của chữ số 7 trong số 715638 là
700000 vì chữ số 7 thuộc hàng trăm nghìn, lớp nghìn.

+Giá trị của chữ số 7 trong số 571638 lá 70000 vì chữ số 7 thuộc hàng chục nghìn, lớp nghìn.

+Giá trị của chữ số 7 trong số 836571 là 70 vì chữ số 7 thuộc hàng chục, lớp đơn vị.

+HS trả lời tương tự như trên.

-HS cả lớp.

Đánh giá bài viết
1 512
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 4

    Xem thêm