Giáo án Toán lớp 4 bài 40: Hai đường thẳng vuông góc

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 40: Hai đường thẳng vuông góc bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 38: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 4 bài 39: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Giáo án Toán lớp 4 bài 41: Hai đường thẳng song song

I. Mục tiêu:

Giúp HS:

  • Nhận biết được hai đường thẳng vuông góc với nhau.
  • Biết được hai đường thẳng vuông góc với nhau tạo ra bốn góc vuông có chung đỉnh.
  • Biết dùng ê ke để vẽ và kiểm tra hai đường thẳng vuông góc.

II. Đồ dùng dạy học:

Ê ke, thước thẳng (cho GV và HS).

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định:

2. KTBC:

-GV gọi 3 HS lên bảng yêu cầu HS làm lại bài tập 2 của tiết 40, đồng thời kiểm tra VBT về nhà của một số HS khác.

-GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

3. Bài mới:

a.Giới thiệu bài:

-Trong giờ học toán hôm nay các em sẽ được làm quen với hai đường thẳng vuông góc.

b.Giới thiệu hai đường thẳng vuông góc:

-GV vẽ lên bảng hình chữ nhật ABCD và hỏi: Đọc tên hình trên bảng và cho biết đó là hình gì?

-Các góc A, B, C, D của hình chữ nhật ABCD là góc gì? (góc nhọn, góc vuông, góc tù hay góc
bẹt?)

-GV vừa thực hiện thao tác, vừa nêu: Cô kéo dài cạnh DC thành đường thẳng DM, kéo dài cạnh BC thành đường thẳng BN. Khi đó ta được hai đường thẳng DM và BN vuông góc với nhau tại điểm C.

-GV: Hãy cho biết góc BCD, góc DCN, góc NCM, góc BCM là góc gì?

-Các góc này có chung đỉnh nào?

-GV: Như vậy hai đường thẳng BN và DM vuông góc với nhau tạo thành 4 góc vuông có chung đỉnh C.

-GV yêu cầu HS quan sát các đồ dùng học tập của mình, quan sát lớp học để tìm hai đường thẳng vuông góc có trong thực tế cuộc sống.

-GV hướng dẫn HS vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau (vừa nêu cách vẽ vừa thao tác): Chúng ta có thể dùng ê ke để vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau, chẳng hạn ta muốn vẽ đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng CD, làm như sau:

+Vẽ đường thẳng AB.

+Đặt một cạnh ê ke trùng với đường thẳng AB, vẽ đường thẳng CD dọc theo cạnh kia của ê ke. Ta được hai đường thẳng AB và CD vuông góc với nhau.

-GV yêu cầu HS cả lớp thực hành vẽ đường thẳng NM vuông góc với đường thẳng PQ tại O.

c.Luyện tập, thực hành:

Bài 1

-GV vẽ lên bảng hai hình a, b như bài tập trong SGK.

-GV hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

-GV yêu cầu HS cả lớp cùng kiểm tra.

-GV yêu cầu HS nêu ý kiến.

-Vì sao em nói hai đường thẳng HI và KI vuông góc với nhau?

Bài 2

-GV yêu cầu HS đọc đề bài.

-GV vẽ lên bảng hình chữ nhật ABCD, sau đó yêu cầu HS suy nghĩ và ghi tên các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật ABCD vào vở.

-GV nhận xét và kết luận về đáp án đúng.

Bài 3

-GV yêu cầu HS đọc đề bài, sau đó tự làm bài.

-GV yêu cầu HS trình bày bài làm trước lớp.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

4. Củng cố- Dặn dò:

-GV tổng kết giờ học, dặn HS về nhà làm bài tập 4 và chuẩn bị bài sau.

-3 HS lên bảng trả lời 3 câu hỏi của bài 2, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn.

-HS nghe

-Hình ABCD là hình chữ nhật.

-Các góc A, B, C, D của hình chữ nhật ABCD đều là góc vuông.

-HS theo dõi thao tác của GV.

-Là góc vuông.

-Chung đỉnh C.

-HS nêu ví dụ: hai mép của quyển sách, quyển vở, hai cạnh của cửa sổ, cửa ra vào, hai cạnh của bảng đen, …

-HS theo dõi thao tác của GV và làm theo.

-1 HS lên bảng vẽ, HS cả lớp vẽ vào giấy nháp.

-Dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau không.

-HS dùng ê ke để kiểm tra hình vẽ trong SGK, 1 HS lên bảng kiểm tra hình vẽ của GV.

-Hai đường thẳng HI và KI vuông góc với nhau, hai đường thẳng PM và MQ không vuông góc với nhau.

-Vì khi dùng ê ke để kiểm tra thì thấy hai đường thẳng này cắt nhau tạo thành 4 góc vuông có chung đỉnh I.

-1 HS đọc trước lớp.

-HS viết tên các cặp cạnh, sau đó 1 đến 2 HS kể tên các cặp cạnh mình tìm được trước lớp:

AB và AD, AD và DC, DC và CB, CD và BC, BC và AB.

-HS dùng ê ke để kiểm tra các hình trong SGK, sau đó ghi tên các cặp cạnh vuông góc với nhau vào vở.

-1 HS đọc các cặp cạnh mình tìm được trước lớp, HS cả lớp theo dõi và nhận xét.

-2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

-HS cả lớp.

Đánh giá bài viết
1 2.613
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 4

    Xem thêm