Giáo án Toán lớp 4 bài 164: Ôn tập về đại lượng

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 164: Ôn tập về đại lượng bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 162: Ôn tập về các phép tính với phân số

Giáo án Toán lớp 4 bài 163: Ôn tập về đại lượng

Giáo án Toán lớp 4 bài 165: Ôn tập về đại lượng

I. Mục tiêu:

  • Chuyển đổi được số đo thời gian.
  • Thực hiện được phép tính với số đo thời gian.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Ổn định:

2.KTBC:

-GV gọi 2 HS lên bảng, yêu cầu các em làm các bài tập 2, 3 của tiết 164

-GV nhận xét và cho điểm HS.

3.Bài mới:

a) Giới thiệu bài:

-Trong giờ học hôm nay chúng ta cùng ôn tập về đại lượng đo thời gian và giải các bài toán có liên quan đến các đơn vị đo thời gian.

b) Hướng dẫn ôn tập

Bài 1

-Yêu cầu HS tự làm bài.

-Gọi HS nối tiếp nhau đọc kết quả đổi đơn vị của mình trước lớp.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 2

-Viết lên bảng 3 phép đổi sau:

­ 420 giây = … phút

­ 3 phút 25 giây = … giây

­ thế kỉ = … năm

-Yêu cầu HS dưới lớp nêu cách đổi của mình trong các trường hợp trên.

-Nhận xét các ý kiến của HS và thống nhất cách làm như sau:

­ 420 giây = … phút

Ta có 60 giây = 1 phút; 420 : 60 = 7

Vậy 420 giây = 7 phút

­ 3 phút 25 giây = … giây

Ta có 1 phút = 60 giây; 3 Í 60 = 180

Vậy 3 phút = 180 giây

3phút 25giây = 18giây + 25giây = 205giây

­ thế kỉ = … năm

Ta có 1 thế kỉ = 100 năm; 100 Í = 5

Vậy thế kỉ = 5 năm

-Yêu cầu HS làm tiếp các phần còn lại của bài. Nhắc các em làm các bước trung gian ra giấy nháp, chỉ cần ghi kết quả đổi vào VBT.

-Gọi 1 HS đọc bài làm của mình trước lớp để chữa bài.

.

Bài 4

-Yêu cầu HS đọc bảng thống kê một số hoạt động của bạn Hà.

-GV lần lượt nêu từng câu hỏi cho HS trả lời trước lớp:

+Hà ăn sáng trong bao nhiêu phút?

+Buổi sáng Hà ở trường trong bao lâu?

-Nhận xét câu trả lời của HS, có thể dùng mặt đồng hồ quay được các kim và cho HS kể về các hoạt động của bạn Hà, hoặc của em. Vừa kể vừa quay kim đồng hồ đến giờ chỉ hoạt động đó.

4.Củng cố:

-GV tổng kết giờ học.

5. Dặn dò:

-Dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau.

-2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài của bạn.

-HS lắng nghe.

-HS làm bài vào VBT.

-7 HS nối tiếp nhau đọc, mỗi HS đọc một phép đổi. Cả lớp theo dõi và nhận xét.

-Một số HS nêu cách làm của mình trước lớp, cả lớp cùng tham gia ý kiến nhận xét.

-HS làm bài.

-Theo dõi bài chữa của bạn và tự kiểm tra bài của mình.

-1 HS đọc trước lớp, HS cả lớp đọc thầm trong SGK.

+Thời gian Hà ăn sáng là:

7 giờ – 6 giờ 30 phút = 30 phút

+Thời gian Hà ở trường buổi sáng là:

11 giờ 30 phút – 7 giờ 30 phút = 4 giờ

Đánh giá bài viết
1 604
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 4

    Xem thêm