Giáo án Toán lớp 4 bài 99: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 99: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 97: Phân số và phép chia số tự nhiên

Giáo án Toán lớp 4 bài 98: Phân số và phép chia số tự nhiên

Giáo án Toán lớp 4 bài 100: Phân số bằng nhau

I. Mục tiêu:

Giúp HS rèn kĩ năng:

  • Củng cố một số hiểu biết ban đầu về phân số: đọc, viết phân số, quan hệ giữa phép chia số tự nhiên và thập phân.
  • Bước đầu biết so sánh độ dài một đoạn thẳng bằng mấy độ dài một đoạn thẳng khác.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định:

- Nhắc nhở HS tư thế ngồi học và chuẩn bị sách vở để học bài.

2.Kiểm tra bài cũ

- Kiểm tra cả lớp:

+ Viết 2 phân số bé hơn 1, 2 phân số lớn hơn 1, 2 phân số bằng 1?

- GV nhận xét chung.

3.Bài mới:

a/ Giới thiệu bài:

- Trong giờ học này, chúng ta cùng luyện tập về các kiến thức đã học về phân số.

b/ Luyện tập

* Bài 1: SGK/110: Hoạt động cá nhân

- GV viết các số đo đại lượng lên bảng và yêu cầu HS đọc.

- GV nêu vấn đề: Có 1 kg đường, chia thành 2 phần bằng nhau, đã dùng hết 1 phần. Hãy nêu phân số chỉ số đường còn lại.

- Có một sợi dây dài 1m, được chia thành 8 phần bằng nhau, người ta cắt đi 5 phần. Viết phân số chỉ số dây đã được cắt đi.

* Bài 2: SGK/110: Hoạt động cá nhân (Viết chính tả toán)

- GV gọi 2 HS lên bảng, yêu cầu HS cả lớp viết phân số theo lời đọc của GV.

- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

* Bài 3: SGK/110: Hoạt động cá nhân

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS tự làm bài, sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

- 1 HS làm bài vào phiếu.

- Mọi số tự nhiên đều có thể viết dưới dạng phân số như thế nào?

4.Củng cố:

- HS điền nhanh phân số thích hợp vào các điểm trên đoạn thẳng sau:

5. Dặn dò:

- Về nhà hoàn thành các bài tập và chuẩn bị bài sau: Phân số bằng nhau.

- Nhận xét tiết học.

- HS lắng nghe và thực hiện.

- HS làm vào bảng con.

- Dán bảng và nhận xét.

- HS lắng nghe.

- Một số HS đọc trước lớp.

- HS phân tích và trả lời:

- HS phân tích và trả lời:

- HS viết các phân số, yêu cầu viết đúng theo thứ tự GV đọc.

- HS nhận xét.

- HS đọc.

- HS làm bài và kiểm tra bài bạn.

- 1 HS làm bài vào phiếu, dán kết quả và nhận xét.

- HS nêu (Mọi số tự nhiên đều có thể viết dưới dạng phân số có tử số là số tự nhiên đó và mẫu số là 1).

- HS làm bài.

- 1 HS đọc 3 phân số trước lớp, 1 phân số bé hơn 1, 1 phân số bằng 1, 1 phân số lớn hơn 1.

- 3 HS nêu.

- Cả lớp lắng nghe ghi nhớ về nhà thực hiện..

Đánh giá bài viết
1 375
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 4

    Xem thêm