Giáo án Toán lớp 4 bài 23: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 23: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 21: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 4 bài 22: Tìm số trung bình cộng

Giáo án Toán lớp 4 bài 24: Biểu đồ

I. Mục tiêu:

Giúp HS:

  • Hiểu biết ban đầu về số trung bình cộng và cách tìm số trung bình cộng.
  • Giải bài toán tìm số trung bình cộng

II. Đồ dùng dạy học:

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định:

2. KTBC:

-GV gọi 1 HS lên bảng yêu cầu HS làm bài tập 3 của tiết 22, đồng thời kiểm tra VBT về nhà của một số HS khác.

-GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

3. Bài mới:

a.Giới thiệu bài:

-GV nêu mục tiêu giờ học và ghi tên bài lên bảng.

b.Hướng dẫn luyện tập:

Bài 1

-GV yêu cầu HS nêu cách tìm số trung bình cộng của nhiều số rồi tự làm bài.

Bài 2

-GV gọi HS đọc đề bài.

-GV yêu cầu HS tự làm bài.

Bài 4

-GV gọi 1 HS đọc đề bài.

-Có mấy loại ô tô?

-Mỗi loại có mấy ô tô?

-5 chiếc ô tô loại 36 tạ chở được tất cả bao nhiêu tạ thực phẩm?

-4 chiếc ô tô loại 45 tạ chở được tất cả bao nhiêu tạ thực phẩm?

-Cả công ty chở được bao nhiêu tạ thực phẩm?

-Có tất cả bao nhiêu chiếc ô tô tham gia vận chuyển 360 tạ thực phẩm?

-Vậy trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tạ thực phẩm?

-GV yêu cầu HS trình bày bài giải.

-GV kiểm tra vở của một số HS.

4. Củng cố- Dặn dò:

-GV tổng kết giờ học, dặn HS về nhà làm bài tập 3 và chuẩn bị bài sau.

-1 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn.

Bài 3: -Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9.

-HS nêu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Tổng các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 là:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45

Trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 là:

45 : 9 = 5

-HS nghe GV giới thiệu bài.

-HS làm bài, sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

a) (96 + 121 + 143) : 3 = 120

b) (35 + 12 + 24 + 21 + 43) : 5 = 27

-HS đọc.

Bài giải

Số dân tăng thêm của cả ba năm là:

96 + 82 + 71 = 249 (người)

Trung bình mỗi năm dân số xã đó tăng thêm số người là:

249 : 3 = 83 (người)

Đáp số: 83 người

-1 HS đọc.

-Có 2 loại ô tô, loại chở được 36 tạ thực phẩm và loại chở được 45 tạ thực phẩm.

-Có 5 chiếc ô tô loại chở 36 tạ thực phẩm và 4 chiếc ô tô loại chở 45 tạ thực phẩm.

-Chở được tất cả 36 x 5 = 180 tạ thực phẩm.

-Chở được tất cả là: 45 x 4 = 180 tạ thực phẩm.

-Chở được 180 + 180 = 360 tạ thưc phẩm.

-Có tất cả 4 + 5 = 9 ôtô.

-Mỗi xe chở được 360 : 9 = 40 tạ thực phẩm.

-HS làm bài vào vở, sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

-HS cả lớp.

Đánh giá bài viết
1 842
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 4

Xem thêm