Giáo án Toán lớp 4 bài 112: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 112: Luyện tập chung bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 110: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 4 bài 111: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 4 bài 113: Phép cộng phân số

I. Mục tiêu:

Giúp HS rèn kĩ năng:

  • Dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9; khái niệm ban đầu về phân số, tính chất cơ bản của phân số, rút gọn phân số, quy đồng mẫu số hai phân số, so sánh các phân số.
  • Một số đặc điểm của hình chữ nhật, hình bình hành.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Hình vẽ trong bài tập 5 SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định:

- Nhắc nhở HS tư thế ngồi học và chuẩn bị sách vở để học bài.

2. Kiểm tra bài cũ

- GV gọi 2 HS lên bảng, yêu cầu các em làm các BT hướng dẫn luyện tập thêm của Tiết 111 hoặc các bài tập mà GV giao về nhà.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

3. Bài mới:

a) Giới thiệu bài:

-Trong giờ học này, các em sẽ làm các bài tập luyện tập về các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9 và các kiến thức ban đầu về phân số.

b) Hướng dẫn luyệ tập

Bài 1 (Trên chuẩn)

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV đặt từng câu hỏi và yêu cầu HS trả lời trước lớp.

+Điền số nào vào 75£ để 75£ chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5? Vì sao điền như thế lại được số không chia hết cho 5?

+Điền số nào vào 75£ để 75£ chia hết cho 2 và chia hết cho 5?

+Số 750 có chia hết cho 3 không? Vì sao?

+Điền số nào vào 75£ để 75£ chia hết cho 9?

+Số vừa tìm được có chia hết cho 2 và cho 3 không.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 2

- GV yêu cầu HS đọc đề bài trước lớp, sau đó tự làm bài.

-Với các HS không thể tự làm bài GV hướng dẫn các em làm phần a, sau đó yêu cầu tự làm phần b.

- GV gọi 1 HS đọc bài làm của mình trước lớp.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 3

- GV gọi hS đọc đề bài, sau đó hỏi: Muốn biết trong các phân số đã cho phân số nào bằng phân số ta làm như thế nào?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV chữa bài và cho điểm HS.

Bài 4

- GV yêu cầu HS đọc đề bài, sau đó tự làm bài.

- GV chữa bài trước lớp, sau đó nhận xét một số bài làm của HS.

4.Củng cố:

- Qua Tiết học củng cố cho ta kiến thức gì?

- Nêu lại các bước thự hiện xếp các PS theo thứ tự.

5. Dặn dò:

-Dặn dò HS về nhà làm các bài tập mà chua làm xong ở lớp và chuẩn bị bài sau: luyện tập chung.

- HS lắng nghe và thực hiện.

-2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu.

- HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài của bạn.

- HS lắng nghe.

- HS nêu.

- HS làm bài vào vở..

- HS đọc bài làm của mình để trả lời:

- HS làm bài vào vở..

Có thể trùnh bày bài như sau:

Tổng số HS lớp đó là:

14 + 17 = 31 (HS)

Số HS trai bằng HS cả lớp.

Số HS gái bằng HS cả lớp.

- HS nêu.

-Ta rút gọn các phân số rồi so sánh.

-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VỞ..

* HS cũng có thể nhận xét > 1; < 1 nên hai phân số này không thể bằng nhau, sau đó rút gọn 3 phân số còn lại để tìm phân số bằng .

- HS làm bài vào vở.

Có thể trình bày như sau:

* Rút gọn các phân số đã cho ta có

* Quy đồng mẫu số các phân số

* Vậy các phân số đã cho viết theo thứ tự từ lớn đế bé

- HS theo dõi bài chữa của GV, sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

- HS nêu.

- Cả lớp lắng nghe ghi nhớ về nhà thực hiện..

Đánh giá bài viết
1 361
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 4

Xem thêm