Giáo án Toán lớp 4 bài 61: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 61: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 59: Nhân với số có hai chữ số

Giáo án Toán lớp 4 bài 60: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 4 bài 62: Nhân với số có 3 chữ số

I. Mục tiêu:

Giúp HS củng cố về:

  • Biết cách thực hiện nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
  • Áp dụng nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 để giải các bài toán có liên quan

II. Đồ dùng dạy học:

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định:

2. KTBC:

-GV gọi 2 HS làm bài tập 1c,4 của tiết 60, đồng thời kiểm tra vở bài tập về nhà của một số HS khác

-GV chữa bài và cho điểm HS

3.Bài mới:

a) Giới thiệu bài

-Bài học hôm nay sẽ giúp các em biết cách thực hiện nhân nhẩm số có hai chữ số với 11.

b ) Phép nhân 27 x 11 ( Trường hợp tổng hai chữ số bé hơn 10 )

-GV viết lên bảng phép tính 27 x 11.

-Cho HS đặt tính và thực hiện phép tính trên.

-Em có nhận xét gì về hai tích riêng của phép nhân trên.

-Hãy nêu rõ bước cộng hai tích riêng của phép nhân 27 x 11.

-Như vậy, khi cộng hai tích riêng của phép nhân 27 x 11 với nhau chúng ta chỉ cần cộng hai chữ số (2 + 7 = 9) rồi viết 9 vào giữa hai chữ số của số 27.

-Em có nhận xét gì về kết quả của phép nhân
27 x 11 = 297 so với số 27. Các chữ số giống và khác nhau ở điểm nào?

-Vậy ta có cách nhân nhẩm 27 với 11 như sau:

* 2 cộng 7 = 9

* Viết 9 vào giữa 2 chữ số của số 27 được 297.

* Vậy 27 x 11 = 297

-Yêu cầu HS nhân nhẩm 41 với 11.

-GV nhận xét và nêu vấn đề: Các số 27,41 … đều có tổng hai chữ số nhỏ hơn 10, vậy với trường hợp hai chữ số lớn hơn 10 như các số 48,57, … thì ta thực hiện thế nào? Chúng ta cùng thực hiện phép nhân 48 x 11.

c.Phép nhân 48 x11 (Trường hợp hai chữ số nhỏ hơn hoặc bằng 10)

-Viết lên bảng phép tính 48 x 11.

-Yêu cầu HS áp dụng cách nhân nhẩm đã học trong phần b để nhân nhẩm với 11.

-Yêu cầu HS đặt tính và thực hiện phép tính trên.

-Em có nhận xét gì về hai tích riêng của phép nhân trên?

-Hãy nêu rõ bước thực hiện cộng hai tích riêng của phép nhân 48 x 11.

-Vậy em hãy dựa vào bước cộng các tích riêng của phép nhân 48 x 11 để nhận xét về các chữ số trong kết quả phép nhân 48 x 11 = 528.

+ 8 là hàng đơn vị của 48.

+ 2 là hàng đơn vị của tổng hai chữ số của
48 (4 + 8 = 12).

+ 5 là 4 + 1 với 1 là hàng chục của 12 nhớ sang

-Vậy ta có cách nhân nhẩm 48 x 11 như sau

+ 4 cộng 8 bằng 12 .

+ Viết 2 vào giữa hai chữ số của 48 được 428.

+ Thêm 1 vào 4 của 428 được 528.

+Vậy 48 x 11 = 528.

-Cho HS nêu lại cách nhân nhẩm 48 x 11.

-Yêu cầu HS thực hiện nhân nhẩm 75 x 11.

d) Luyện tập, thực hành

Bài 1

-Yêu cầu HS nhân nhẩm và ghi kết quả vào vở, khi chữa bài gọi 2 HS lần lượt nêu cách nhẩm của 3 phần.

Bài 3

-GV yêu cầu HS đọc đề bài

-Yêu cầu HS làm bài vào vở .

Bài giải

Số hàng cả hai khối lớp xếp được là

17 + 15 = 32 (hàng)

Số học sinh của cả hai khối lớp

11 x 32 = 352 (học sinh)

Đáp số: 352 học sinh

Nhận xét cho điểm học sinh

Bài 4

-Cho HS đọc đề bài sau đó hướng dẫn: Để biết được câu nào đúng, câu nào sai trước hết chúng ta phải tính số người có trong mỗi phòng họp, sau đó so sánh và rút ra kết quả.

4.Củng cố, dặn dò:

-Dặn HS về nhà làm bài tập 1c, 4/71 và chuẩn bị bài sau.

-Nhận xét tiết học.

-2 HS lên sửa bài, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn

1c) 2057

x 23

6171

4114

47311

Bài 4: Giải

Số tiền bán 13 kg đường là:

5200 x 13 = 67 600 (Đồng)

Số tiền bán 18 kg đường là:

5500 x 18 = 99 000 (Đồng)

Số tiền bán được tất cả là:

67 600 + 99 000 = 166 600 (Đồng)

Đáp số: 166 600 đồng.

-HS nghe.

-1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào giấy nháp

-Đều bằng 27.

-HS nêu.

-Số 297 chính là số 27 sau khi được viết thêm tổng hai chữ số của nó (2 + 7 = 9) vào giữa.

-HS nhẩm

-HS nhân nhẩm và nêu cách nhân nhẩm của mình

-1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào bảng con

-Đều bằng 48.

-HS nêu.

-HS nghe giảng.

-2 HS lần lượt nêu.

-HS nhân nhẩm và nêu cách nhân trước lớp.

-Lớp làm bảng con

a) 34 x 11 = 374 b) 11 x 95 = 1045

-HS đọc đề bài

-1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở

Bài giải

Số học sinh của khối lớp 4 là

11 x 17 = 187 (học sinh)

Số học sinh của khối lớp 5 có là

11 x 15 = 165 (học sinh)

Số học sinh củacả hai khối lớp

187 + 165 = 352 (học sinh)

Đáp số 352 học sinh

-HS nghe GV hướng dẫn và làm bài ra nháp

-HS cả lớp.

Đánh giá bài viết
4 2.073
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 4

    Xem thêm