Giáo án Toán lớp 4 bài 36: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 36: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 34: Biểu thức có chứa ba chữ số

Giáo án Toán lớp 4 bài 35: Tính chất kết hợp của phép cộng

Giáo án Toán lớp 4 bài 37: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

I. Mục tiêu:

Giúp HS:

  • Kĩ năng thực hiện tính cộng các số tự nhiên.
  • Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để tính nhanh.
  • Giải toán có lời văn và tính chu vi hình chữ nhật.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định:

2. KTBC:

-GV gọi 2 HS lên bảng yêu cầu HS làm bài tập 1b của tiết 35, đồng thời kiểm tra VBT về nhà của một số HS khác.

-GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

3. Bài mới:

a.Giới thiệu bài:

-GV: ghi bảng.

b.Hướng dẫn luyện tập:

Bài 1b

-GV hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

-Khi đặt tính để thực hiện tính tổng của nhiều số hạng chúng ta phải chú ý điều gì?

-GV yêu cầu HS làm bài.

-GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của các bạn trên bảng.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 2a

-Hãy nêu yêu cầu của bài tập?

- Gv làm mẫu 1 câu: 96 + 78 + 4

= (96 + 4) + 78

= 100 + 78 = 178

-GV hướng dẫn: Để tính bằng cách thuận tiện chúng ta áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng. Khi tính, chúng ta có thể đổi chỗ các số hạng của tổng cho nhau và thực hiện cộng các số hạng cho kết quả là các số tròn với nhau.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 3

-GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập, sau đó cho HS tự làm bài.

a) x – 306 = 504

x = 504 + 306

x = 810

-GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 5

-GV hỏi: Muốn tính chu vi của một hình chữ nhật ta làm như thế nào?

-Vậy nếu ta có chiều dài hình chữ nhật là a, chiều rộng hình chữ nhật là b thì chu vi của hình chữ nhật là gì?

-Gọi chu vi của hình chữ nhật là P, ta có:

P = (a + b) x 2

Đây chính là công thức tổng quát để tính chu vi của hình chữ nhật.

-GV hỏi: Phần b của bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

-GV yêu cầu HS làm bài.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

4. Củng cố- Dặn dò:

-GV tổng kết giờ học.

-Dặn HS về nhà làm bài tập 2b, 4 và chuẩn bị bài sau.

-2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn.

921 + 898 + 2079

= (921 + 2079) + 898

= 3000 + 898 = 3898

467 + 999 + 9533

= (467 + 9533) + 999

= 10 000 + 999 = 10 999

-1 em giải thích cách tính thuận tiện

-HS nghe.

-Đặt tính rồi tính tổng các số.

-Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

-2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở.

-HS nhận xét bài làm của bạn cả về đặt tính và kết quả tính.

- 1 em nêu cách đặt tính và thực hiện

-Tính bằng cách thuận tiện.

-HS nghe giảng, sau đó 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở.

67 + 21 + 79

= 67 + (21 + 79)

= 67 + 100 = 167

408 + 85 + 92

= (408 + 92) + 85

= 500 + 85 = 585

-2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở.

b) x + 254 = 680

x = 680 – 254

x = 426

-Hs thảo luận nhóm, làm trên phiếu giấy to

-Ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng, được bao nhiêu nhân tiếp với 2.

-Chu vi của hình chữ nhật là:

(a + b) x 2

-Chu vi hình chữ nhật khi biết các cạnh.

a) P = (16 +12) x 2 = 56 (cm)

b) P = (45 + 15) x 2 = 120 (m)

Đánh giá bài viết
1 642
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 4

    Xem thêm