Giáo án Toán lớp 4 bài 80: Chia cho số có ba chữ số

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 80: Chia cho số có ba chữ số bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 78: Chia cho số có ba chữ số

Giáo án Toán lớp 4 bài 79: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 4 bài 81: Luyện tập

I. Mục tiêu:

Giúp HS củng cố về:

  • Biết cách thực hiện phép chia số có 5 chữ số cho số có ba chữ số .
  • Áp dụng để giải các bài toán tìm thành phần chưa biết của phép tính để giải các bài toán có lời văn.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định:

2. KTBC:

-GV gọi HS lên bảng yêu cầu HS làm bài tập 3a/87, kiểm tra vở bài tập về nhà của một số HS khác.

Cách 1:

3a) 2205 : (35 x 7)

= 2205 : 245 = 9

-GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

3. Bài mới:

a) Giới thiệu bài

-Giờ học toán hôm nay các em sẽ được rèn cách thực hiện phép chia số có 5 chữ số cho số có ba chữ số , sau đó chúng ta sẽ áp dụng bài toán có liên quan

b) Hướng dẫn thực hiện phép chia

* Phép chia 41535 : 195 (trường hợp chia hết)

-GV viết lên bảng phép chia, yêu cầu HS thực hiện đặt tính và tính.

-GV theo dõi HS làm bài. Nếu HS làm đúng thì cho HS nêu cách thực hiện tính.

của mình trước lớp. Nếu sai nên hỏi các HS khác trong lớp có cách làm khác không?

-GV hướng dẫn lại, HS thực hiện đặt tính và tính như nội dung SGK trình bày.

Vậy 41535 : 195 = 213

-Phép chia 41535 : 195 là phép chia hết hay phép chia có dư?

-GV hướng dẫn HS cách ước lượng thương trong các lần chia.

+415 : 195 có thể ước lượng 400 : 200 = 2.

+253 : 195 có thể làm tròn số và ước lượng 250 : 200 = 1 (dư 50).

+585 : 195 có thể làm tròn số và ước lượng 600 : 200 = 3

-GV có thể yêu cầu HS thực hiện lại phép chia trên .

* Phép chia 80 120 : 245 (trường hợp chia có dư)

-GV viết lên bảng phép chia, yêu cầu HS thực hiện đặt tính và tính.

-GV theo dõi HS làm bài. Nếu HS làm đúng thì cho HS nêu cách thực hiện tính của mình trước lớp. Nếu sai nên hỏi các HS khác trong lớp có cách làm khác không?

-GV hướng dẫn lại, HS thực hiện đặt tính và tính như nội dung SGK trình bày.

80120 245

0662 327

1720

005

-Phép chia 80120: 245 là phép chia hết hay phép chia có dư?

Vậy 80120 : 245 = 327 (dư 5)

-GV hướng dẫn HS cách ước lượng thương trong các lần chia.

+801 : 245 có thể ước lượng 80 : 25 = 3 (dư).

+662 : 245 có thể ước lượng 60 : 25 = 2 (dư 10).

+1720 : 245 có thể ước lượng 175 : 25 = 7.

-GV có thể yêu cầu HS thực hiện lại phép chia trên.

c) Luyện tập, thực hành

Bài 1

-Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

-GV cho HS tự đặt tính và tính.

62 321 : 307 = 203

-Yêu cầu cả lớp nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

4. Củng cố, dặn dò:

-Dặn dò HS làm bài tập 1b/88 và chuẩn bị bài sau.

-Nhận xét tiết học.

-2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn.

Cách 2:

2205 : (35 x 7)

= 2205 : 35 : 7

= 63 : 7 = 9

-HS nghe.

-1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào nháp.

- HS nêu cách tính của mình.

-HS thực hiện chia theo hướng dẫn của GV.

-Là phép chia hết vì trong lần chia cuối cùng là tìm được số dư là 0.

-HS cả lớp làm bài, sau đó một HS trình bày rõ lại từng bước thực hiện chia.

-1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào nháp.

-HS nêu cách tính của mình.

-HS thực hiện chia theo hướng dẫn của GV.

-Là phép chia có số dư là 5.

-HS nghe giảng.

-HS cả lớp làm bài, sau đó một HS trình bày rõ lại từng bước thực hiện chia.

-Đặt tính và tính.

-2 HS lên bảng làm, mỗi HS thực hiện một phép tính, cả lớp làm bài vào vở.

-HS nhận xét, sau đó hai HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

-HS.

Video Toán lớp 4: Chia cho số có 3 chữ số - Phép chia hết

Video Toán lớp 4: Chia cho số có 3 chữ số - Phép chia có dư

Đánh giá bài viết
1 1.169
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 4

Xem thêm