Giáo án Toán lớp 4 bài 25: Biểu đồ

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 25: Biểu đồ bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 23: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 4 bài 24: Biểu đồ

Giáo án Toán lớp 4 bài 26: Luyện tập

I. Mục tiêu:

Giúp HS:

  • Làm quen với biểu đồ hình cột.
  • Bước đầu biết cách đọc biểu đồ hình cột.

II. Đồ dùng dạy học:

Phóng to, hoặc vẽ sẵn vào bảng phụ biểu đồ Số chuột của 4 thôn đã diệt.

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định:

2. KTBC:

-GV gọi 3 HS lên bảng yêu cầu HS làm các bài tập 2 SGK trang 29.

-GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

3. Bài mới:

a.Giới thiệu bài:

-Trong giờ học toán hôm nay các em sẽ được làm quen với một dạng biểu đồ khác, đó là biểu đồ hình cột.

b.Giới thiệu biểu đồ hình cộtSố chuột 4 thôn đã diệt:

-GV treo biểu đồ Số chuột của 4 thôn đã diệt và giới thiệu: Đây là biểu đồ hình cột thể hiện số chuột của 4 thôn đã diệt.

-GV giúp HS nhận biết các đặc điểm của biểu đồ bằng cách nêu và hỏi: Biểu đồ hình cột được thể hiện bằng các hàng và các cột (GV chỉ bảng), em hãy cho biết:

+Biểu đồ có mấy cột?

+Dưới chân các cột ghi gì?

+Trục bên trái của biểu đồ ghi gì?

+Số được ghi trên đầu mỗi cột là gì?

*Nếu HS không nêu được các đặc điểm này thì GV nêu cho các em hiểu.

-GV hướng dẫn HS đọc biểu đồ:

+Biểu đồ biểu diễn số chuột đã diệt được của các thôn nào?

+Hãy chỉ trên biểu đồ cột biểu diễn số chuột đã diệt được của từng thôn.

+Thôn Đông diệt được bao nhiêu con chuột?

+Vì sao em biết thôn Đông diệt được 2000 con chuột?

+Hãy nêu số chuột đã diệt được của các thôn Đoài, Trung, Thượng.

+Như vậy cột cao hơn sẽ biểu diễn số con chuột nhiều hơn hay ít hơn?

+Thôn nào diệt được nhiều chuột nhất? Thôn nào diệt được ít chuột nhất?

+Cả 4 thôn diệt được bao nhiêu con chuột?

+Thôn Đoài diệt được nhiều hơn thôn Đông bao nhiêu con chuột?

+Thôn Trung diệt được ít hơn thôn Thượng bao nhiêu con chuột?

+Có mấy thôn diệt được trên 2000 con chuột? Đó là những thôn nào?

c.Luyện tập, thực hành:

-GV yêu cầu HS quan sát biểu đồ trong VBT và hỏi: Biểu đồ này là biểu đồ hình gì? Biểu đồ biểu diễn về cái gì?

-Có những lớp nào tham gia trồng cây?

-Hãy nêu số cây trồng được của từng lớp.

-Khối lớp 5 có mấy lớp tham gia trồng cây, đó là những lớp nào?

-Có mấy lớp trồng được trên 30 cây? Đó là những lớp nào?

-Lớp nào trồng được nhiều cây nhất?

-Lớp nào trồng được ít cây nhất?

-Số cây trồng được của cả khối lớp 4 và khối lớp 5 là bao nhiêu cây?

Bài 2

-GV yêu cầu HS đọc số lớp 1 của trường tiểu học Hòa Bình trong từng năm học.

-Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì?

-GV treo biểu đồ như SGK (nếu có) và hỏi: Cột đầu tiên trong biểu đồ biểu diễn gì?

-Trên đỉnh cột này có chỗ trống, em điền gì vào đó? Vì sao?

-Cột thứ 2 trong bảng biểu diễn mấy lớp?

-Năm học nào thì trường Hòa Bình có 3 lớp
Một?

-Vậy ta điền năm học 2002 – 2003 Vào chỗ trống dưới cột 2.

-GV yêu cầu HS tự làm với 2 cột còn lại.

-GV kiểm tra phần làm bài của một số HS, sau đó chuyển sang phần b.

-GV yêu cầu HS tự làm phần b.

-GV chữa bài và cho điểm HS.

4. Củng cố- Dặn dò:

-GV tổng kết giờ học, dặn HS về nhà làm bài tập và chuẩn bị bài sau.

-3 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn.

-HS nghe.

-HS quan sát biểu đồ.

-HS quan sát biểu đồ và trả lời câu hỏi của GV để nhận biết đặc điểm của biểu đồ:

+Biểu đồ có 4 cột.

+Dưới chân các cột ghi tên của 4 thôn.

+Trục bên trái của biểu đồ ghi số con chuột đã được diệt.

+Là số con chuột được biểu diễn ở cột đó.

+Của 4 thôn là thôn Đông, thôn Đoài, thôn Trung, thôn Thượng.

+2 HS lên bảng chỉ, chỉ vào cột của thôn nào thì nêu tên thôn đó.

+Thôn Đông diệt được 2000 con chuột.

+Vì trên đỉnh cột biểu diễn số chuột đã diệt được của thôn Đông có số 2000.

+Thôn Đoài diệt được 2200 con chuột. Thôn Trung diệt được 1600 con chuột. Thôn Thượng diệt được 2750 con chuột.

+Cột cao hơn biểu diễn số con chuột nhiều hơn, cột thấp hơn biểu diễn số con chuột ít hơn.

+Thôn diệt được nhiều chuột nhất là thôn Thượng, thôn diệt được ít chuột nhất là thôn Trung.

+Cả 4 thôn diệt được:

2000 + 2200 + 1600 + 2750 = 8550 con chuột.

+Thôn Đoài diệt được nhiều hơn thôn Đông là:

2200 – 2000 = 200 con chuột.

+Thôn Trung diệt được ít hơn thôn Thượng là:

2750 – 1600 = 1150 con chuột.

Có 2 thôn diệt được trên 2000 con chuột đó là thôn Đoài và thôn Thượng.

-Biểu đồ hình cột, biểu diễn số cây của khối lớp 4 và lớp 5 đã trồng.

-Lớp 4A, 4B, 5A, 5B, 5C.

-Lớp 4A trồng được 35 cây, lớp 4B trồng được 28 cây, lớp 5A trồng được 45 cây, lớp 5B trồng được 40 cây, lớp 5C trồng được 23 cây.

-Khối lớp 5 có 3 lớp tham gia trồng cây, đó là 5A, 5B, 5C.

-Có 3 lớp trồng được trên 30 cây đó là lớp 4A, 5A, 5B.

-Lớp 5A trồng được nhiều cây nhất.

-Lớp 5C trồng được ít cây nhất.

-Số cây của cả khối lớp Bốn và khối lớp Năm trồng được là:

35 + 28 + 45 + 40 + 23 = 171 (cây)

-HS nhìn SGK và đọc: năm 2001 – 2002 có 4 lớp, năm 2002 – 2003 có 3 lớp, năm 2003 – 2004 có 6 lớp, năm 2004 – 2005 có 4 lớp.

-Điền vào những chỗ còn thiếu trong biểu đồ rồi trả lời câu hỏi.

-Biểu diễn số lớp Một của năm học 2001 - 2002.

-Điền 4, vì đỉnh cột ghi số lớp Một của năm 2001 – 2002.

Biểu diễn 3 lớp.

-Năm 2002 – 2003 trường Hòa Bình có 3 lớp Một.

-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp dùng bút chì điền vào SGK.

-3 HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm 1 ý của bài. HS cả lớp làm bài vào vở.

-HS cả lớp.

Đánh giá bài viết
2 1.529
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 4

Xem thêm