Giáo án Toán lớp 4 bài 120: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 120: Luyện tập chung bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 118: Phép trừ phân số

Giáo án Toán lớp 4 bài 119: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 4 bài 121: Phép nhân phân số

I. Mục tiêu:

  • Thực hiện được cộng ,trừ phân số, cộng (trừ) một số tự nhiên với (cho) một phân số, cộng (trừ) một phân số với (cho) một số tự nhiên.
  • Biết tìm thành phần chưa biết trong phép cộng phép trừ phân số.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định:

- Nhắc nhở HS tư thế ngồi học và chuẩn bị sách vở để học bài.

2. Kiểm tra bài cũ

- GV gọi HS lên bảng, yêu cầu các em làm các BT2 b,c của Tiết 120.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

3. Bài mới:

a) Giới thiệu bài:

- Trong giờ học hom nay chúng ta tiếp tục làm các bài tập luyện tập về phép cộng và phép trừ các phân số.

- GV ghi tựa lên bảng.

b/ Luyện tập

Bài 1: - GV hỏi:

* Muốn thực hiện phép cộng, hay phép trừ hai phân số khác mẫu số chúng ta làm như thế nào?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng, sau đó nhận xét bài làm và cho điểm HS.

Bài 2

- GV tiến hành tương tự như bài tập 1.

-Lưu ý: Yêu cầu khi làm phần c, HS phải viết 1 thành phân số có mẫu số là 3 rồi tính; Khi làm phần d phải viết 3 thành phân số có mẫu số là 2 rồi tính.

Bài 3

* Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

* Trong phần a, em làm thế nào để tìm được x?

- GV hỏi tương tự với các phần còn lại của bài.

- GV yêu cầu HS cả lớp làm bài.

- GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng, sau đó chữa bài và cho điểm HS.

4. Củng cố:

- Tiết học củng cố cho ta những kiến thức gì?

- Nêu lại nội dung các kiến thức ấy?

5. Dặn dò:

-Dặn HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau: phép nhân phân số

- HS lắng nghe và thực hiện.

- 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu.

- HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài của bạn.

- HS lắng nghe.

- 1HS nhắc lại tựa bài.

- HS nêu.

- Chúng ta quy đồng mẫu số các phân số sau đó thực hiện phép cộng, trừ các phân số cùng mẫu số.

- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở..

- HS nhận xét bài bạn, sau đó tự kiểm tra bài của mình.

- Cả lớp lắng nghe ghi nhớ về nhà thực hiện. làm bài vào vở..

- Tìm x.

- HS đọc lại đề bài phần a và trả lời:

a) x là số hạng chưa biết trong phép cộng

b). x là số bị trừ chưa biết trong phép trừ.

c). x là số trừ chưa biết trong phép trừ.

- 3 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở..

- HS theo dõi bài chữa của GV, sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

- 4 HS nêu.

- Cả lớp lắng nghe ghi nhớ về nhà thực hiện..

Đánh giá bài viết
1 345
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 4

Xem thêm