Giáo án Toán lớp 4 bài 43: Vẽ hai đường thẳng song song

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 43: Vẽ hai đường thẳng song song bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 41: Hai đường thẳng song song

Giáo án Toán lớp 4 bài 42: Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Giáo án Toán lớp 4 bài 44: Thực hành vẽ hình chữ nhật

I. Mục tiêu:

Giúp HS:

Biết sử dụng thước thẳng và ê ke để vẽ đường thẳng đi qua một điểm và song song với một đường thẳng cho trước.

II. Đồ dùng dạy học:

Thước thẳng và ê ke (cho GV và HS).

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Ổn định:

2.KTBC:

-GV gọi 2 HS lên bảng yêu cầu HS 1 vẽ hai đường thẳng AB và CD vuông góc với nhau tại E, HS 2 vẽ hình tam giác ABC sau đó vẽ đường cao AH của hình tam giác này.

-GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

3.Bài mới:

a.Giới thiệu bài:

-Trong giờ học toán hôm nay các em sẽ cùng thực hiện vẽ hai đường thẳng song song với nhau.

b.Hướng dẫn vẽ đường thẳng đi qua một điểm và song song với một đường thẳng cho trước:

-GV thực hiện các bước vẽ như SGK đã giới thiệu, vừa thao tác vẽ vừa nêu cách vẽ cho HS cả lớp quan sát.

+GV vẽ lên bảng đường thẳng AB và lấy một điểm E nằm ngoài AB.

+GV yêu cầu HS vẽ đường thẳng MN đi qua E và vuông góc với đường thẳng AB.

+GV yêu cầu HS vẽ đường thẳng đi qua E và vuông góc với đường thẳng MN vừa vẽ.

+GV nêu: Gọi tên đường thẳng vừa vẽ là CD, có nhận xét gì về đường thẳng CD và đường thẳng AB?

+GV kết luận: Vậy chúng ta đã vẽ được đường thẳng đi qua điểm E và song song với đường thẳng AB cho trước.

-GV nêu lại trình tự các bước vẽ đường thẳng CD đi qua E và vuông góc với đường thẳng AB như phần bài học trong SGK.

c.Luyện tập, thực hành:

Bài 1

-GV vẽ lên bảng đường thẳng CD và lấy một điểm M nằm ngoài CD như hình vẽ trong bài
tập 1.

-GV hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

-Để vẽ được đường thẳng AB đi qua M và song song với đường thẳng CD, trước tiên chúng ta vẽ gì?

-GV yêu cầu HS thực hiện bước vẽ vừa nêu, đặt tên cho đường thẳng đi qua M và vuông góc với đường thẳng CD là đường thẳng MN.

-GV: Sau khi đã vẽ được đường thẳng MN, chúng ta tiếp tục vẽ gì?

-GV yêu cầu HS vẽ hình.

-Đường thẳng vừa vẽ như thế nào so với đường thẳng CD?

-Vậy đó chính là đường thẳng AB cần vẽ.

Bài 2

-GV gọi 1 HS đọc đề bài và vẽ lên bảng hình tam giác ABC.

-GV hướng dẫn HS vẽ đường thẳng qua A song song với cạnh BC:

+Bước 1: Vẽ đường thẳng AH đi qua A, vuông góc với cạnh BC.

+Bước 2: Vẽ đường thẳng đi qua A và vuông góc với AH, đó chính là đường thẳng AX cần vẽ.

-GV yêu cầu HS tự vẽ đường thẳng CY, song song với cạnh AB.

-GV yêu cầu HS quan sát hình và nêu tên các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác ABCD.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 3: hoạt động nhóm

-GV yêu cầu HS đọc bài, sau đó tự vẽ hình.

-GV yêu cầu HS nêu cách vẽ đường thẳng đi qua B và song song với AD.

-Tại sao chỉ cần vẽ đường thẳng đi qua B và vuông góc với BA thì đường thẳng này sẽ song song với AD?

-Góc đỉnh E của hình tứ giác BEDA có là góc vuông hay không?

-GV hỏi thêm:

+Hình tứ giác BEDA là hình gì? Vì sao?

+Hãy kể tên các cặp cạnh song song với nhau có trong hình vẽ?

+Hãy kể tên các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình vẽ?

-GV nhận xét tuyên dương.

4.Củng cố- Dặn dò:

-GV tổng kết giờ học.

-Dặn HS về nhà làm lại bài 3 vào vở, chuẩn bị bài sau.

-2 HS lên bảng vẽ hình, HS cả lớp vẽ vào giấy nháp.

-1 em lên vẽ vào hình cho sẵn bài 3 (Gv treo bảng). -2 em nêu tên hình chữ nhật.

-HS nghe.

-Theo dõi thao tác của GV.

-1 HS lên bảng vẽ, HS cả lớp vẽ vào giấy nháp.

-1 HS lên bảng vẽ, HS cả lớp vẽ vào giấy nháp.

-Hai đường thẳng này song song với nhau.

-Vẽ đường thẳng AB đi qua điểm M và song song với đường thẳng CD.

-Chúng ta vẽ đường thẳng đi qua M và vuông góc với đường thẳng CD.

-1 HS lên bảng vẽ hình, HS cả lớp thực hiện vẽ hình vào vở.

-Vẽ đường thẳng đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng MN.

-Tiếp tục vẽ hình.

-Đường thẳng này song song với CD.

-1 HS đọc đề bài.

-HS vẽ hình theo hướng dẫn của GV.

-HS thực hiện vẽ hình (1 HS vẽ trên bảng lớp, cả lớp vẽ vào vở):

+Vẽ đường thẳng CG đi qua điểm C và vuông góc với cạnh AB.

+Vẽ đường thẳng đi qua C và vuông góc với CG, đó chính là đường thẳng CY cần vẽ.

+Đặt tên giao điểm của AX và CY là D.

-Các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác ABCD là AD và BC, AB và DC.

-1 nhóm lên bảng vẽ, HS cả lớp vẽ vào phiếu bài tập.

-Vẽ đường thẳng đi qua B, vuông góc với AB, đường thẳng này song song với AD.

-Vì theo hình vẽ ta đã có BA vuông góc với AD.

-Là góc vuông.

+Là hình chữ nhật vì hình này có bốn góc ở đỉnh đều là góc vuông.

+AB song song với DC, BE song song với AD.

+BA vuông góc với AD, AD vuông góc với DC, DC vuông góc với EB, EB vuông góc với BA.

-HS cả lớp.

Đánh giá bài viết
1 1.532
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 4

Xem thêm