Giáo án Toán lớp 4 bài 76: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 76: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 74: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 4 bài 75: Chia cho số có hai chữ số

Giáo án Toán lớp 4 bài 77: Thương có chữ số 0

I. Mục tiêu:

Giúp HS củng cố về:

  • Rèn luyện kỹ năng thực hiện phép chia số có nhiều chữ số cho số có hai chữ số.
  • Áp dụng phép chia cho số có hai chữ số để giải các bài toán có liên quan.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định:

2. KTBC:

-GV gọi HS lên bảng yêu cầu HS làm bài tập 1b/84, kiểm tra vở bài tập về nhà của một số HS khác.

18 510 : 15 = 1234 ; 42 546 : 37 = 1149 (dư 33)

-GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

3. Bài mới:

a) Giới thiệu bài

-Giờ học toán hôm nay các em sẽ rèn luyện kỹ năng chia số có nhiều chữ số cho số có hai chữ số và giải các bài toán có liên quan

b) Hướng dẫn luyện tập

Bài 1a

-Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

-GV yêu cầu HS làm bài.

4725 : 15 = 315;

4674 : 82 = 57;

4935 : 44 = 112 (dư 7)

-Cho HS cả lớp nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 2

-GV gọi HS đọc đề bài.

-Cho HS tự tóm tắt và giải bài toán.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 3

-Gọi 1 HS đọc đề bài.

-Muốn biết trong cả ba tháng trung bình mỗi người làm được bao nhiêu sản phẩm chúng ta phải biết được gì?

-Sau đó ta thực hiện phép tính gì?

-GV yêu cầu HS làm bài.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 4

-Cho HS đọc đề bài

-Muốn biết phép tính sai ở đâu chúng ta phải làm gì?

-GV yêu cầu HS làm bài.

-Vậy phép tính nào đúng? Phép tính nào sai và sai ở đâu?

-GV giảng lại bước làm sai trong bài.

-Nhận xét và cho điểm HS.

4. Củng cố, dặn dò:

-Dặn dò HS làm bài tập 1b/84 và chuẩn bị bài sau.

-Nhận xét tiết học.

-2 HS lên bảng làm bài (có đặt tính), HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn.

-HS nghe giới thiệu.

-1 HS nêu yêu cầu.

-3 HS lên bảng làm bài, mỗi HS thực hiện 1 phép tính, cả lớp làm bài vào vở (có đặt tính).

-HS nhận xét bài bạn, 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

-HS đọc đề bài.

-1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở.

Số mét vuông nền nhà lát được là:

1050 : 25 = 42 (m2)

Đáp số: 42 m2

- HS đọc đề bài

- Cần biết tổng số sản phẩm đội đó làm trong cả ba tháng.

- Sau đó chia tổng số sản phẩm cho tổng số người.

-1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở.

Tóm tắt

Có: 25 người

Tháng 1: 855 sản phẩm

Tháng 2: 920 sản phẩm

Tháng 3: 1350 sản phẩm

1 người trong 3 tháng: … sản phẩm

Bài giải

Số sản phẩm cả đội làm trong ba

tháng là:

855 + 920 + 1 350 = 3 125 (sản phẩm)

Trung bình mỗi người làm được là

3 125 : 25 = 125 (sản phẩm)

Đáp số: 125 sản phẩm

-HS đọc đề bài.

- Ta thực hiện phép chia, sau đó so sánh từng bước thực hiện với cách thực hiện của đề bài để tìm bước tính sai.

-HS thực hiện phép chia.

-Phép tính b thực hiện đúng, phép tính a sai. Sai ở lần chia thứ hai do ước lượng thương sai nên tìm được số dư là 95 lớn hơn số chia 67 sau đó lại lấy tiếp 95 chia cho 67, làm thương đúng tăng lên thành 1714.

-HS cả lớp.

Đánh giá bài viết
1 290
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 4

Xem thêm