Giáo án Toán lớp 4 bài 170: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 170: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 168: Ôn tập về tìm số trung bình cộng

Giáo án Toán lớp 4 bài 169: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Giáo án Toán lớp 4 bài 171: Luyện tập chung

I. Mục tiêu:

Giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Ổn định:

2.KTBC:

-GV gọi 1 HS lên bảng, yêu cầu các em làm các BT hướng dẫn luyện tập thêm của tiết 170.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

3.Bài mới:

a) Giới thiệu bài:

-Trong giờ học hôm nay chúng ta cùng ôn tập về bài toán tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó.

b) Hướng dẫn ôn tập

Bài 1

-Yêu cầu HS nêu cách tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó, sau đó yêu cầu HS tính và viết số thích hợp vào bảng số.

Bài 2

-Yêu cầu HS nêu cách tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó, sau đó yêu cầu HS tính và viết số thích hợp vào bảng số.

-GV chữa bài và cho điểm HS.

Bài 3

-Gọi HS đọc đề bài trước lớp.

-Yêu cầu HS vẽ sơ đồ minh hoạ bài toán rồi làm bài.

-GV chữa bài sau đó yêu cầu HS giải thích cách vẽ sơ đồ của mình.

-GV nhận xét và cho điểm HS làm bài trên bảng lớp.

4.Củng cố:

-GV tổng kết giờ học.

5. Dặn dò:

-Dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau.

-1 HS lên bảng thực hiện yêu cầu, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài của bạn.

-HS lắng nghe.

-1 HS nêu trước lớp, HS cả lớp theo dõi và nhận xét.

-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT.

-1 HS nêu trước lớp, HS cả lớp theo dõi và nhận xét.

-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT.

-1 HS đọc đề bài trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK.

-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT.

-Vì số thóc ở kho thứ nhất bằng số thóc ở kho thứ hai nên nếu biểu thị số thóc ở kho thứ nhất là 4 phần bằng nhau thì số thóc ở kho thứ hai là 5 phần như thế.

Đánh giá bài viết
2 559
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 4

Xem thêm