Giáo án Toán lớp 4 bài 173: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 173: Luyện tập chung bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 171: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 4 bài 172: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 4 bài 174: Luyện tập chung

I. Mục tiêu:

  • Viết số tự nhiên.
  • Chuyển đổi đđược số đo khối lượng.
  • Tính giá trị của biểu thức chứa phân số.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Ổn định:

2.KTBC:

-GV gọi 1 HS lên bảng, yêu cầu các em làm các BT hướng dẫn luyện tập thêm của tiết 173.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

3.Bài mới:

a) Giới thiệu bài:

-Nêu mục tiêu của tiết học.

b) Hướng dẫn ôn tập

Bài 1

-Yêu cầu HS viết số theo lời đọc, GV có thể đọc các số trong SGK hoặc các số khác. Yêu cầu HS viết số theo đúng trình tự đọc.

Bài 2

-Yêu cầu HS tự làm bài.

-GV nhận xét và cho điểm HS vừa chữa bài.

Bài 3

-Yêu cầu HS tính giá trị của các biểu thức, khi chữa bài có thể yêu cầu HS nêu thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức.

Bài 4

-Gọi 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, sau đó yêu cầu HS làm bài.

-GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

4.Củng cố:

-GV tổng kết giờ học.

5. Dặn dò:

-Dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau.

-1 HS lên bảng thực hiện yêu cầu, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài của bạn.

-HS lắng nghe.

-Viết số theo lời đọc của GV. 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

-HS tự làm bài vào VBT, sau đó 1 HS chữa miệng trước lớp, HS cả lớp theo dõi để nhận xét và tự kiểm tra bài mình.

-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT.

-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT.

Bài giải

Nếu biểu thị số học sinh trai là 3 phần bằng nhau thì số học sinh gái là 4 phần như thế.

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Số học sinh gái là:

35 : 7 x 4 = 20 (học sinh)

Đáp số: 20 học sinh

Đánh giá bài viết
1 230
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 4

Xem thêm