Giáo án Toán lớp 4 bài 22: Tìm số trung bình cộng

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 22: Tìm số trung bình cộng bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 20: Giây, thế kỉ

Giáo án Toán lớp 4 bài 21: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 4 bài 23: Luyện tập

I. Mục tiêu:

Giúp HS:

  • Bước đầu nhận biết số trung bình cộng của nhiều số.
  • Biết cách tính số trung bình cộng của nhiều số.

II. Đồ dùng dạy học:

Hình vẽ và đề bài toán a, b phần bài học SGK viết sẵn trên bảng phụ hoặc băng giấy.

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định:

2. KTBC:

-GV gọi 1 HS lên bảng yêu cầu HS làm bài tập 5 của tiết 21.

-GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

3. Bài mới:

a.Giới thiệu bài:

-Trong giờ học toán hôm nay các em sẽ được làm quen với số trung bình cộng của nhiều số.

b.Giớ thiệu số trung bình cộng và cách tìm số trung bình cộng:

* Bài toán 1

-GV yêu cầu HS đọc đề toán.

-Có tất cả bao nhiêu lít dầu?

-Nếu rót đều số dầu ấy vào 2 can thì mỗi can có bao nhiêu lít dầu?

-GV yêu cầu HS trình bày lời giải bài toán.

-GV giới thiệu: Can thứ nhất có 6 lít dầu, can thứ hai có 4 lít dầu. Nếu rót đều số dầu này vào hai can thì mỗi can có 5 lít dầu, ta nói trung bình mỗi can có 5 lít dầu. Số 5 được gọi là số trung bình cộng của hai số 4 và 6.

-GV hỏi lại: Can thứ nhất có 6 lít dầu, can thứ hai có 4 lít dầu, vậy trung bình mỗi can có mấy lít dầu?

-Số trung bình cộng của 6 và 4 là mấy?

-Dựa vào cách giải thích của bài toán trên bạn nào có thể nêu cách tìm số trung bình cộng của 6 và 4?

-GV cho HS nêu ý kiến, nếu HS nêu đúng thì GV khẳng định lại, nếu HS không nêu đúng GV hướng dẫn các em nhận xét để rút ra từng bước tìm:

+Bước thứ nhất trong bài toán trên, chúng ta tính gì?

+Để tính số lít dầu rót đều vào mỗi can, chúng ta làm gì?

+Như vậy, để tìm số dầu trung bình trong mỗi can chúng ta đã lấy tổng số dầu chia cho số can.

+Tổng 6 + 4 có mấy số hạng?

+Để tìm số trung bình cộng của hai số 6 và 4 chúng ta tính tổng của hai số rồi lấy tổng chia cho 2, 2 chính là số các số hạng của tổng 4 + 6.

-GV yêu cầu HS phát biểu lại quy tắc tìm số trung bình cộng của nhiều số.

* Bài toán 2:

-GV yêu cầu HS đọc đề bài toán 2.

-Bài toán cho ta biết những gì?

-Bài toán hỏi gì?

-Em hiểu câu hỏi của bài toán như thế nào?

-GV yêu cầu HS làm bài.

-GV nhận xét bài làm của HS và hỏi: Ba số 25, 27, 32 có trung bình cộng là bao nhiêu?

-Muốn tìm số trung bình cộng của ba số 25,27, 32 ta làm thế nào?

-Hãy tính trung bình cộng của các số 32, 48, 64, 72.

-GV yêu cầu HS tìm số trung bình cộng của một vài trường hợp khác.

c.Luyện tập, thực hành:

Bài 1 (bỏ câu d)

-GV yêu cầu HS đọc đề bài, sau đó tự làm bài.

-GV chữa bài. Lưu ý HS chỉ cần viết biểu thức tính số trung bình cộng là được, không bắt buộc viết câu trả lời.

Bài 2

-GV yêu cầu HS đọc đề toán.

-Bài toán cho biết gì?

-Bài toán yêu cầu chúng ta tính gì?

-GV yêu cầu HS làm bài.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

4. Củng cố- Dặn dò:

-GV tổng kết giờ học, dặn HS về nhà làm bài tập và chuẩn bị bài sau.

-1 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn.

Bài 5

-Còn được gọi là 9 giờ kém 20 phút.

-Đọc giờ theo cách quay kim đồng hồ của GV

-HS nghe.

-HS đọc.

-Có tất cả 4 + 6 = 10 lít dầu.

-Mỗi can có 10 : 2 = 5 lít dầu.

-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào nháp.

-HS nghe giảng.

-Trung bình mỗi can có 5 lít dầu.

-Số trung bình cộng của 4 và 6 là 5.

-HS suy nghĩ, thảo luận với nhau để tìm theo yêu cầu.

+Tính tổng số dầu trong cả hai can dầu.

+Thực hiện phép chia tổng số dầu cho 2 can.

+Có 2 số hạng.

-3 HS.

-HS đọc.

-Số học sinh của ba lớp lần lượt là 25 học sinh, 27 học sinh, 32 học sinh.

-Trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

-Nếu chia đều số học sinh cho ba lớp thì mỗi lớp có bao nhiêu học sinh.

-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào nháp.

-Là 28.

-Ta tính tổng của ba số rồi lấy tổng vừa tìm được chia cho 3.

-Trung bình cộng là (32 + 48 + 64 + 72) : 4 = 54.

-3 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm vào VBT.

-HS đọc.

-Số kg cân nặng của bốn bạn Mai, Hoa, Hưng, Thinh.

-Số ki-lô-gam trung bình cân nặng của mỗi bạn.

-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm vào VBT.

-HS cả lớp.

Đánh giá bài viết
2 9.622
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 4

    Xem thêm