Giáo án Toán lớp 4 bài 168: Ôn tập về tìm số trung bình cộng

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 168: Ôn tập về tìm số trung bình cộng bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 166: Ôn tập về hình học

Giáo án Toán lớp 4 bài 167: Ôn tập về hình học

Giáo án Toán lớp 4 bài 169: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

I. Mục tiêu:

Giải được bài toán về tìm trung bình cộng.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Ổn định:

2.KTBC:

-GV gọi 1 HS lên bảng, yêu cầu các em làm các BT hướng dẫn luyện tập thêm của tiết 168.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

3.Bài mới:

a).Giới thiệu bài:

-Trong giờ học hôm nay chúng ta cùng ốn tập về cách tính trung bình cộng của các số và giải các bài toán về số trung bình cộng.

b).Hướng dẫn ôn tập

Bài 1

-Yêu cầu HS nêu cách tính số trung bình cộng của các số.

-Yêu cầu HS tự làm bài.

-Yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn.

Bài 2

-Gọi 1 HS đọc đề bài trước lớp.

-Yêu cầu HS tóm tắt bài toán, sau đó hỏi:

+Để tính được trong 5 năm trung bình số dân tăng hằng năm là bao nhiêu chúng ta phải tính được gì ?

+Sau đó làm tiếp như thế nào?

-Yêu cầu HS làm bài. (Nếu HS có trình độ khá, GV yêu cầu HS tự làm bài mà không cần hướng dẫn)

-Gọi HS chữa bài trước lớp.

Bài 3

-Gọi HS đọc đề bài toán.

-Yêu cầu HS tóm tắt đề toán, sau đó hướng dẫn:

+Bài toán hỏi gì ?

+Để tính được trung bình mỗi tổ góp được bao nhiêu quyển vở, chúng ta phải tính được gì ?

+Để tính được tổng số vở của cả 3 tổ chúng ta phải tính được gì trước?

-Yêu cầu HS làm bài.

-Gọi HS chữa bài, sau đó nhận xét và cho điểm HS.

4.Củng cố:

-GV tổng kết giờ học.

5. Dặn dò:

-Dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau.

-1 HS lên bảng thực hiện yêu cầu, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài của bạn.

-HS lắng nghe.

-1 HS nêu trước lớp, HS cả lớp theo dõi và nhận xét.

-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT.

a). (137 +248 + 395) : 3 = 260

b). (348 + 219 + 560 + 275) : 4 = 463

-1 HS đọc thành tiếng, HS cả lớp đọc thầm trong SGK.

-HS tóm tắt bài toán, sau đó trả lời câu hỏi:

+Chúng ta phải tính được tổng số dân tăng thêm của 5 năm.

+Sau đó lấy tổng số dân tăng thêm chia cho số năm.

-HS làm bài vào VBT.

Bài giải

Số người tăng trong 5 năm là:

158 + 147 + 132 + 103 + 95 = 635 (người)

Số người tăng trung bình hằng năm là:

635 : 5 = 127 (người)

Đáp số: 127 người

-1 HS chữa bài miệng trước lớp, HS cả lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn và tự kiểm tra bài mình.

-1 HS đọc đề bài trước lớp, HS cả lớp đọc đề bài trong SGK.

+Bài toán hỏi trung bình mỗi tổ góp được bao nhiêu quyển vở.

+Phải tính được tổng số vở của cả ba tổ.

+Tính được số quyển vở của tổ Hai, tổ Ba góp.

-HS làm bài vào VBT.

Bài giải

Số quyển vở tổ Hai góp là:

36 + 2 = 38 (quyển)

Số quyển vở tổ Ba góp là:

38 + 2 = 40 (quyển)

Tổng số vở cả ba tổ góp là:

36 + 38 + 40 = 114 (quyển)

Trung bình mỗi tổ góp được số vở là:

114 : 3 = 38 (quyển)

Đáp số: 38 quyển

Đánh giá bài viết
1 994
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 4

Xem thêm