Giáo án Toán lớp 4 bài 89: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán lớp 4 bài 89: Luyện tập chung bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 4 bài 87: Dấu hiệu chia hết cho 3

Giáo án Toán lớp 4 bài 88: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 4 bài 91: Ki - lô - mét vuông

I. Mục tiêu:

  • Củng cố về các dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9.
  • Vận dụng dấu hiệu chia hết để viết số chia hết cho 2; 3; 5; 9.

II. Đồ dùng dạy học:

SGK, bảng phụ

III. Các bước lên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định

2. Kiểm tra bài cũ

-Gọi 1số HS nhắc lại dấu hiệu chia hết cho: 2; 3; 5; 9. -Yêu cầu cho ví dụ về số chia hết 2; 3; 5; 9

-GV nhận xét –ghi điểm.

3. Bài Mới

a. Giới thiệu bài: Luyện tập chung.

b. Thực hành

Bài 1:-Gọi HS đọc đề bài

-Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 nêu cách làm, sau đó đại diện nhóm lên trình bày.

-GV cùng cả lớp nhận xét và rút kết quả đúng

Bài 2

-Gọi HS đọc đề bài và nêu cách làm.

-Cho 3 hs lên làm, HS khác làm vở.

-GV cùng HS nhận xét rút kết quả đúng:

a. Số chia hết cho cả 2 và 5 là: 64620; 5270.

b. Số chia hết cho cả 3 và 2 là: 57234; 64620.

c. Số chia hết cho cả 2; 3; 5; 9 là: 64620.

Bài 3.

-GV cho hS tự làm bài rồi cho HS kiểm tra chéo lẫn nhau.

Bài 5: Yêu cầu Hs đọc đề bài.

- Gv nhận xét tuyên dương nhóm trình bày hay ngắn gọn.

4. Củng cố –dặn dò

-HS nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 3; 9.

-Dặn HS về nhà ôn bài chuẩn bị kiểm tra cuối học kì I.

- Nhận xét tiết học.

-hát

-4HS nêu-HS khác nhận xét

-2HS lên bảng sửa bài 4/98

a) 216; 621; 612.

b) 210.

-Một em đọc đề

- 4HS làm bảng lớp làm.

-Cả lớp nhận xét-sửa bài:

a) Các số chia hết cho 2 là: 4568; 2050 ; 35766.

b) Các số chia hết cho 3 là: 2229; 35766.

c) Các số chia hết cho 5 là:7435 ; 2050.

d) Các số chia hết cho 9 là: 35766.

-Một HS đọc đề, nêu cách làm.

-HS tự làm bài, 3HS làm bảng lớp.

-HS nhận xét-sửa sai.

-HS thực hiện yêu cầu.

-Kết quả là:

a. 528; 558; 588.

b. 603; 693.

c. 240.

d. 354.

- 1 em đọc yêu cầu bài

- Cả lớp thảo luận nhóm tìm cách giải. Báo cáo kết quả thảo luận.

-Hs lớp đó có 30 em. Vì khi ếp thành 3 hàng hoặc thành 5 hàng thì mỗi hàng sẽ có 10 em hoặc 6 em.

4HS nêu các dấu hiệu

-Thực hiện yêu cầu.

Đánh giá bài viết
1 314
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 4

    Xem thêm