Giáo án Toán lớp 5 bài 101: Luyện tập về tính diện tích

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 101: Luyện tập về tính diện tích bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 99: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 bài 100: Giới thiệu về biểu đồ hình quạt

Giáo án Toán lớp 5 bài 102: Luyện tập về tính diện tích

I. Mục đích yêu cầu:

1. Củng cố về cách tính diện tích một số hình.

2. Vận dụng tính diện tích một số hình được cấu tạo từ các hình đã học.

3. GD: Tính cẩn thận, trình bày sạch đẹp, khoa học.

II. Đồ dùng: Bảng phụ, bảng nhóm.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: Gọi HS lên bảng làm bài tập 2 tiết trước.

+Kiểm tra vở, nhận xét, nhận xét chữa bài trên bảng

2. Bài mới:

2. 1. Giới thiệu bài: Giới thiệu bài, nêu yêu cầu tiết học.

2.2 Giới thiệu cách tính:

-Thông qua ví dụ trong sgk để giới thiệu cách tính:

+Chia hoình đã cho thành các hình quen thuộc.

+Xác định kích thước của các hình mới tạo ra.

Tính diện tích của từng phần nhỏ, từ đó tính diện tích chung của toàn hình.

2. 3. Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:

Bài 1: Tổ chức cho HS làm bài 1 vào vở. Một HS làm trên bảng lớp. Nhận xét chữa bài.

Bài giải: Chia hình:

Diện tích H1 là: 3,5m 3,5m 3,5x(3,5+3,5+4,2)=39,2m2 6,5m

Diện tích hình 2 là3,5m

4,2 x 6,5= 27,3m2

Diện tích của mảnh đất là:

39,2 + 27,3 =66,5m2 4,2m

Đáp số: 66,5 m2

2. 4. Củng cố dăn dò

· Hệ thống bài.

· Yêu cầu HS về nhà làm bài 2 trong sgk.

· Nhận xét tiết học.

-3HS lên bảng làm bài tập 2 tiết trước. Nhận xét, chữa bài.

-HS theo dõi cách thực hiện.

Tính diện tích của các hình.

-HS làm vở, chữa bài trên bảng.

Đánh giá bài viết
1 409
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm