Giáo án Toán lớp 5 bài 102: Luyện tập về tính diện tích

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 102: Luyện tập về tính diện tích bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 100: Giới thiệu về biểu đồ hình quạt

Giáo án Toán lớp 5 bài 101: Luyện tập về tính diện tích

Giáo án Toán lớp 5 bài 103: Luyện tập chung

I. Mục đích yêu cầu:

  • Củng cố về tính diện tích các hình đã học.
  • Tính diện tích một số hình được cấu tạo các hình đã học.
  • GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng:

  • GV: Bảng phụ
  • HS: bảng con, bảng nhóm

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ :- Gọi HS lên làm bài tập 2 tiết trước.

GV nhận xét ghi điểm

-Kiểm tra vở bài tậpcủa HS.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Giới thiệu cách tính

-GV Giới thiệu cách tính như ví dụ sgk (Tr 104):

+Chia hình thành: hình tam giác và hình chữ nhật.

+Tính diện tích từng hình.

+Tính tổng diện tích của mảnh đất.

Hoạt động3: Tổ chức cho HS làm các bài tập:

Bài 1: Tổ chức cho HS làm vào vở. Gọi một HS lên bảng chữa bài. Chấm, nhận xét, chữa bài.

Bài giải

Diện tích của hình chữ nhật ADGE là:

84 x 63 = 5294m2

Diện tích hình tam giác AEB là:

(84 x 28) :2= 1176m2

Diện tích hình tam giác BGC là:

((63+ 28) x30):2= 1365m2

Diện tích của nmảnh đất là:

5294 + 1176+ 1365=7835m2

Đáp số: 7835m2

Hoạt động cuối: Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm bài 2 trong sgk vào vở.

· Nhận xét tiết học.

-1HS lên bảng làm bài. Lớp nhận xét, bổ sung

HS theo dõi thực hiện như ví dụ sgk.

-HS làm bài vào vở, chữa bài trên bảng.

-Nhắc lại cách tính diện tích hình chữ nhật, hình tam giác.

Đánh giá bài viết
2 975
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm