Giáo án Toán lớp 5 bài 11: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 11: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 9: Hỗn số

Giáo án Toán lớp 5 bài 10: Hỗn số

Giáo án Toán lớp 5 bài 12: Luyện tập chung

I. Mục đích yêu cầu:

1. Biết cộng, trừ, nhân chia hỗn số. Biết so sánh hỗn số.

2. Rèn kĩ năng chuyển hỗn số thành phân số.

3. GD: Tính cẩn thận, trình bày sạch đẹp, khoa học.

II. Đồ dùng: Bảng con.

III. Các hoạt động:

HOẠT ĐỘNG DẠY

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ:2

-HS1: Làm bài 2 ý c (tr14)

-HS2: Làm bài 3 ý c (tr14).

Gọi một số HS nêu cách chuyển hỗn số thành phân số.

-GV nhận xét ghi điểm.

2. Bài mới:

2. 1. Giới thiệu bài: Giới thiệu bài, nêu yêu cầu tiết học.

2. 2. tổ chức, hướng dẫn cho HS làm bài tập:

Tổ chức cho học sinh lần lượt làm các bài tập tr14 sgk.

-Bài 1: GV Hướng dẫn, yêu cầu HS làm vở 2 ý đầu. Gọi 2 HS lên bảng làm. Nhận xét, chữa bài.

Đáp án đúng: 2 ==; 5==

-Bài 2: Hướng dẫn HS làm, Tổ chức cho HS làm ý a, d vào vở. 2 HS lên bảng làm NX chữa bài:

Đáp án đúng:

Bài3: Hướng dẫn HS làm. Cho HS làm vào vở. Gọi 4 HS lên bảng làm. GV nhận xét, bổ sung.

3. Củng cố dặn dò

· Hệ thống bài.

· Hướng dẫn HS về nhà làm các ý còn lại của bài 1.2 tr14. sgk.

· Nhận xét tiết học

2 HS lên bảng làm.

-Một số HS nhắc lại cách chuyển hỗn số thành phân số.

-Lớp nhận xét, bố sung.

-HS theo dõi.

-HS lần lượt làm các bài tập trong sgk

-HS làm bài 1vào bảng con và vở, 2 HS làm bảng lớp. NX bổ sung.

- HS làm vở , đổi vở chữa bài

-Nêu cách hỗn số thành phân số và cách so sánh phân số.

Nhắc lại cách chuyển hỗn số thành phân số.

Đánh giá bài viết
1 337
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm