Giáo án Toán lớp 5 bài 4: So sánh hai phân số

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 4: So sánh hai phân số bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 2: Tính chất cơ bản của phân số

Giáo án Toán lớp 5 bài 3: So sánh hai phân số

Giáo án Toán lớp 5 bài 5: Phân số thập phân

I. Mục đích yêu cầu:

  • HS biết so sánh phân số với đơn vị;so sánh phân số cùng tử số.
  • Rèn kĩ năng làm các bài tập về so sánh phân số.
  • GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng: Bảng nhóm; bảng con

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1.Bài cũ:

+HS làm bảng con: Điền dấu thích hợp:…; ….

+ Gọi 1 số HS nêu cánh so sánh phân số cùng mẫu số, khác mẫu số?

-GV nhận xét.

2.Bài mới:.

1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học.

2. Tổ chức cho HS làm các bài tập trang 7 SGK.

Bài 1: Tổ chức cho HS bài vào bảng con. GV nhận xét, nhắc lại đặc điểm của phân số bé hơn 1, lớn hơn1, bằng 1:

<1 , vì phân số có tử số bé hơn mẫu số (3<5).

>1, vì phân số có tử số lớn hơn mẫu số (9>5).

=1, vì phân số có tử số bằng mẫu số (2=2)

Bài 2: Tổ chức cho HS làm vào vở. Đọc kết quả trước lớp, nêu nhận xét. GV nhận xét, chốt ý:

-Trong 2 phân số có tử số bằng nhau, phân số nào có mẫu số bé hơn thì lớn hơn.

Bài 3: Chia mỗi tổ làm 1 ý vào vở. Đại diện tổ lên bảng làm

· Khuyến khích HS giỏi so sánh bằng nhiều cách.

Bài 4: Hướng dẫn HS làm, yêu cầu HS làm vào vở,một học sinh giỏi làm vào bảng nhóm.GV nhận xét ,chữa bài.

· Không yêu cầu HS yếu phải hoàn thành bài này.

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm các bài tập trong vở bài tập.

· Nhận xét tiết học.

- HS làm bảng con.

-HS trả lời.

-HS theo dõi.

-HS làm bài tập 1 vào bảng con.

-Nhắc lại đặc điểm của phân số lớn hơn 1, bé hơn 1, bằng 1.

-HS làm vào vở.

-HS nhắc lại cách so sánh phân số có tử số bằng nhau.

-HS làm vào vở, chữa bài trên bảng lớp.

-HS làm bài vào vở. NX bài trên bảng nhóm chữa bài đúng vào vở.

-HS nhắc lại cách so sánh phân số với 1, so sánh phân số có cùng tử số.

Đánh giá bài viết
2 507
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm