Giáo án Toán lớp 5 bài 15: Ôn tập bổ sung về giải toán

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 15: Ôn tập bổ sung về giải toán bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 13: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 bài 14: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 bài 16: Ôn tập bổ sung về giải toán

I. Mục đích yêu cầu:

1. HS làm được bài tập dạng tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỷ số của hai số đó.

2. Rèn kĩ năng giải toán có lời văn.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng: Bảng nhóm, bảng con.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ:

+HS làm bảng con: bài tập 4 tiết trước.

-GV nhận xét, chữa bài: ý B

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2. Củng cố cách giải toán qua 2bài toán mẫu tr 17, 18 sgk:

Hướng dẫn HS làm 2 bài toán mẫ theo trinnhf tự như trong sgk.

_Gọi HS nhắc lại cách giải toán tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số

Hoạt động3: Tổ chức cho HS làm bài luyện tập.

Bài 1: Cho HS đọc yêu cầu của đề bài. làm bài vào vở. Hai HS làm vào bảng nhóm. Chấm vở nhận xét, nhận xét chữa bài trên bảng nhóm:

Giải:

a) Tổng số phân bằng nhau là: 7+9 +16 (phần)

Số thứ nhát là: 80:16x7=35

Số thứ hai là: 80 – 35 = 45.

b) Hiệu số phần bằng nhau là: 9-4 =5 (phần)

Số thứ nhất là: 55 : 5 x 9 = 99

Số thứ hai là: 99-55 = 44

Đáp số: a) 35 và 45; b) 99 và 44.

Bài 2, 3: Hướng dẫn HS khai thác đề của đề. Cho HS về nhà làm

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm ý b, BT2, 3 sgk và các bài tập trong vở bài tập.

· Nhận xét tiết học.

- HS làm bảng con.

-HS quan sát hình, thực hiện theo hướng dẫn.

-Nhắc lại cách giải toán tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số.

-HS đọc đề bài tóm tắt, làm bài vào vở. 2 HS làm bài vào bảng nhóm. Nhận xét, chữa bài trên bảng nhóm. Chữa bài đúng vào vở.

-HS đọc đề bài.

Đánh giá bài viết
1 664
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm