Giáo án Toán lớp 5 bài 130: Vận tốc

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 130: Vận tốc bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 128: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 129: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 bài 131: Luyện tập

I. Mục đích yêu cầu:

1. Có khái niệm ban đầu về vận tốc, đơn vị vận tốc.

2. Biết tính vận tốc của một chuyển động đều.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng; Bảng phụ, bảng nhóm.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: Gọi 2 HS Lên bảng làm ý b bài tập 2 tiết trước.

GV nhận xét, chữa bài.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Giới thiệu khái niệm về vận tốc.

+GV hướng dẫn HS thực hiện các bài toán mẫu trong sgk

+Hướng dẫn HS nhận ra trung bình một giờ xe đi được là vận tốc trung bình hay vận tốc của xe.

· Rút quy tắc và công thức tính như sgk.

Hoạt động3: Tổ chức HS làm bài luyện tập

Bài 1: Hướng dẫn HS khai thác đề, yêu cầu HS làm voà vở, một HS làm trên bảng lớp. Nhận xét, chữa bài, thống nhất kết quả.

Bài giải:

Vận tốc của xe máy là: 105 : 3 = 35km/giờ

Đáp số: 35 km/ giờ

Bài 2: Tổ chức cho HS làm bài vào vở. một HS làm bảng nhóm. Chấm, chữa bài.

Bài giải:

Vận tốc của máy bay là:

1800: 2, 5 = 720 km/giờ

Đáp số: 720 km/giờ

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm bài 3sgk vào vở.

· Nhận xét tiết học.

-2 HS làm trên bảng lớp. Lớp nhận xét, chữa bài

-HS đọc bài toán, thực hiện yêu cầu của bài toán.

-Nêu nhận xét.

Nhắc lại quy tắc và công thức tính trong sgk.

-HS làm bài vào vở, chữa bài trên bảng.

-HS làm vở. Một HS làm bảng nhóm.

Nhắc lại quy tắc và công thức tính vận tốc.

Đánh giá bài viết
3 2.195
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm