Giáo án Toán lớp 5 bài 156: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 156: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 154: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 155: Phép chia

Giáo án Toán lớp 5 bài 157: Luyện tập

I. Mục đích yêu cầu:

1. Biết thực hành phép chia, viết kết quả phép chia dưới dạng phân số, số thập phân, tìm tỉ số phần trăm của hai số.

2. Rèn kĩ năng chia, số tự nhiên, số thập phân, phân số.

3. GD: Tính cẩn thận, trình bày sạch đẹp, khoa học.

II. Đồ dùng:

  • Bảng nhóm.
  • Bảng con.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: Gọi HS lên bảng làm bài tập 4 tiết trước.

2.Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài: Giới thiệu bài, nêu yêu cầu tiết học.

2.2. Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:

-Bài 1: Tổ chức cho HS làm ý a, b cột 1 vào vở. Gọi HS lên bảng chữa bài. Nhận xét, chữa bài.

Lời giải:

a) :6 =x=; b)72: 45 =1,6; 15:50=0,3

-Bài 2:Tổ chức cho HS lần lượt ghi kết quả vào bảng con cột 1 và cột 2. Nhận xét,chữa bài. Gọi một số HS nêu lại cách nhẩm

Đáp án:

a) 3,5: 0,1 =35 ; 8,4:0,01 = 840; 7,2:0,01=720; 6,2:0,1=62

b)12:0,5 =24; 20:0,25 = 80; 11:0,25 = 44; 24: 0,5 = 48

Bài 3: Tổ chức cho HS làm vở, một số HS làm bảng nhóm. Chấm, chữa bài.

Lời giải:

b) 7:5 = = 1,4; c)1:2 = =0,5; d) 7:4= =1,75

2. 4. Củng cố dăn dò:

· Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm bài 4 sgk vào vở.

· Nhận xét tiết học.

2 HS lên bảng. Lớp nhận xét, bổ sung.

HS theo dõi.

-HS làm vở, chữa bài trên bảng.

.

-HS làm bảng con, nhắc lại cách nhẩm.

-HS làm vở, bảng nhóm, chữa bài.

Đánh giá bài viết
1 129
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm