Giáo án Toán lớp 5 bài 23: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 23: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 21: Bảng đơn vị đo độ dài

Giáo án Toán lớp 5 bài 22: Bảng đơn vị đo khối lượng

Giáo án Toán lớp 5 bài 24: Đề ca mét vuông - Héc tô mét vuông

I. Mục đích yêu cầu:

1. HS biết tính diện tích của một hình quy về tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông.

2. Biết giải các bài toán với các số đo độ dài, đo khối lượng.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng: Bảng nhóm.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ:

-Gọi 4 HS lên bảng làm 4 ý bài tập 3 tiết trước

-GV nhận xét, ghi điểm.

2. Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2. Hướng dẫn HS làm các bài luyện tập:

Lần lượt tổ chức cho HS làm các bài tập trong sgk tr24:

Bài 1: Hướng dẫn HS khai thác đề toán. Yêu cầu HS làm bài vào vở. 1HS làm vào bảng nhóm. GV chấm vở, nhận xét, chữa bài trên bảng nhóm.

Bài giải: Đổi 1tấn300kg = 1300kg; 2tấn700kg = 2700kg.

Số giấy vụn cả hai trường thu gom được là: 1300 + 2700 =4000(kg)

Đổi 4000 kg =4 tấn.

4tấn gấp 2 tấn số lần là:

4 : 2 = 2(lần).

4 tấn giấy vụn thì sản xuất được số vở là:

50000 X 2 = 100000 (cuốn vở)

Đáp án: 100000 cuốn vở.

Bài 3 Vẽ hình trong sgk lên bảng. Hướng dẫn HS tính diện tích hình ABCD và hình CEMN từ đó tích diện tích của mảnh đất. Yêu cầu HS làm vở, 1 HS làm trên bảng lớp. Nhận xét chữa bài:

Bài giải: Diện tích của hình chữ nhật ABCD là:

14 X 6 = 84(m2)

Diện tcíh của hình vuông CEMN là:

7 X 7 = 49 (m2)

Diện tích của mảnh đất là:

84 + 49 = 313 (m2)

Đáp án: 313(m2)

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm bài 2, 4 trong sgk vào vở.

· Nhận xét tiết học.

- 4HS lên bảng. làm bài. Lớp nhận xét bài trên bảng.

-HS đọc đề bài1. Tóm tắt và làm bài vào vở. Một Hs làm trên bảng nhóm. Nhận xét chữa bài thống nhất kết quả đúng.

-HS làm bài vào vở. NX bài trên bảng. Chữa bài thống nhất kết quả.

Đánh giá bài viết
1 357
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm