Giáo án Toán lớp 5 bài 58: Nhân một số thập phân với một số thập phân

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 58: Nhân một số thập phân với một số thập phân bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 56: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 bài 57: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 59: Luyện tập

I. Mục đích yêu cầu:

1. HS biết cách nhân một số thập phân với một số thập phân; phép nhân 2 số thập phân có tính chất giao hoán.

2. Làm các bài tập về phép nhân 2 số thập phân

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học

II. Đồ dùng: Bảng phụ, bảng con

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: -Yêu cầu HS lên bảng làm bt4 tiết trước.

-Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS

-GV nhận xét, chữa bài

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu

Hoạt động2 Hướng dẫn HS cách nhân 2 số thập phân theo các ví dụ trong sgk. Nhắc lại cách nhân, nêu nhận xét.

· Rút Quy tắc sgk(trang59).

Hoạt động2: YCHS làm các bài luyện tập (tr59 sgk)

Bài 1: Cho HS ý a, c vào vở; gọi 2 HS lên bảng chữa bài. Nhận xét,thống nhất kết quả.

a) 25,8 c) 0,24

×1,5 × 4,7

1240 168

258 96

38, 20 1,128

Bài 2: Tổ chức cho HS dùng bút chì điền ý a vào sgk. Treo bảng phụ kẻ bảng ý a gọi HS chữa bài, nêu nhận xét (sgk trang 59)

+Cho HS làmlần lượt viết kết quả phép tính bài tập 2b vào bảng con, nhận xét.

Kết luận: Phép nhân 2 phân số có tính chất giao hoán.

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm bài tập 3 sgk vào vở.

· Nhận xét tiết học.

1HS lên bảng làm. lớp nhận xét, chữa bài.

- HS làm các ví dụ trong sgk.

-Đọc quy tắc sgk.

-HS làm vào vở. chữa bài trên bảng lớp.

HS làm sgk và bảng con.
-Đọc nhận xét trong sgk.

-HS nhắc lại quy tắc nhân.

Đánh giá bài viết
1 743
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm